Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Det tidligere Sønderho Vagerhus. Nu snedkermester Gustav Petersens værksted 2010

Min forside > Stykker til Fanøs kultur og historie > Sønderho Havn > Projekt Sønderho Havn > Snedkermester Gustav Petersens værksted 2010
Det tidligere Sønderho Vagerhus. Nu snedkermester Gustav Petersens værksted
Det tidligere Sønderho Vagerhus. Nu snedkermester Gustav Petersens værksted
Vagerhuset fremstår i dag som et ærligt værksted med en smuk træbeklædning meget lig den oprindelige. Kun få ting er ændret: Huset har fået en mindre tilbygning mod vest, det er forsynet med en muret skorsten og mod øst er den store port erstattet af et smukt vinduesparti. I Rigsarkivet i København findes en tegning af vagerhuset fra 1933, som huset oprindelig er opført efter. Foto: Per Hofman Hansen, 2010.

Fra kgl. tønde- eller vagerhus til snedkerværksted
Tøndehuset på Sønderho havn
Den ældst kendte tegning af det kongelige tøndehus stammer fra 1855. Det har samme grundplan, som i det hus vi både kender fra bygningen, der i dag rummer Gustav Petersens snedkerværksted og fra en konstruktionstegning fra 1933. Det historiske fotografi er forsøgt sat ind på såvel tegningen fra 1933 herover som i et nutidigt fotografi af snedkerværkstedet er det store fotografi sat ind.
Tøndehuset på Sønderho havn
Tøndehuset. Thomsens originalfotografi
Tøndehuset. Udsnit af samme
Tegning af tøndehuset 1933
Tegning af tøndehuset 1933 med indsat foto
Tøndehuset 2010 set fra sydøst
Tøndehusets facade 2010
Tøndehusets facade 2010 med indsat foto
Tegning af tøndehuset 1855
Kort over Sønderho Havn 1868 tegnet af skibsbygmester Emil Petersen Sønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich ThomsenÆ Bænk på Sønderho Havn før 1910 fotograferet af Sonnich Thomsen Skippere og andet godtfolk på Sønderho Havn før 1924 fotograferet af Sonnich ThomsenGamle sømænd på Børsen ved havnen i Sønderho senest 1911 fotograferet af Sonnich Thomsen Sønderho havn før 1933. Gamle søfolk, postbudet og en flok drenge i matrostøj fotograferet af Sonnich ThomsenTøndehuset på Sønderho Havn fotograferet af Sonnich Thomsen Børsen på Sønderho Havn fotograferet af J.W. ThomsenSønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich Thomsen Sønderho Havn fotograferet før 1933 af Sonnich ThomsenSønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich Thomsen Sønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich ThomsenKalvekrog på Sønderho Havn fotograferet af J.W. Thomsen Postkort
Sønderho Havn fotograferet 1931 af fotograf Hans Pors, SilkeborgSønderho Havn på gammelt postkort Den sydlige del af diget ved Sønderho på gammelt postkortSejlrenden syd for Sønderho Havn med klitformationen Hønen i baggrunden. Postkort fra omkring 1960

Publiceret 4. januar 2011. Idé, research, og layout: © Per Hofman Hansen - Aldus.dk - Til forsiden.