Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Tegning og grundplan af Sønderho Tøndehus 1855

Tegning til det kgl. tøndehus i Sønderho 1855
Tegning til det kgl. tøndehus i Sønderho 1855 - Tonnenhaus auf Sønderhoe
Indtil midten af 1800-tallet var opsætning af koste og udlægning af tønder overladt til det private initiativ. Således havde Ribe-købmændene i et par århundreder bekostet udlægning af søtønder i Knudedyb og opsætning af båker på Peter Meyers Sand og på sydspidsen af Fanø. Men ved kgl. resolution af 1. september 1847 skulle hele vagervæsenet på Jyllands og hertugdømmernes kyster overtages af staten. Derfor blev der i 1855 udført tegninger til opførelse af to kgl. tøndehuse i henholdsvis Nordby og Sønderho.

Tøndehuset lå naturligvis tæt ved vandkanten for at det skulle være relativt nemt at op- og nedtage det tunge materiel. Men det indebar naturligvis en risiko, for lige efter nytår 1874 indtraf en voldsom storm, som nær havde ødelagt tøndehuset på Sønderho Havn, og som blev benyttet af Fyr- og Vagervæsenet til opbevaring af det forholdsvis kostbare materiel.

Endnu omkring 1930 blev der hvert år udlagt tønder i Knudedyb og farvandet deromkring og der anbringes prikker (koste) langs sejlrenderne. Prikker, der også kaldes vedder, er afgrenede tynde træstammer, der forsynes med koste i toppen.
Original i Rigsarkivet. Fyrvæsenet. Tøndehuse. Lb. nr. 18. Foto Per Hofman Hansen 22. nov. 2007.

Fra kgl. tønde- eller vagerhus til snedkerværksted
Tøndehuset på Sønderho havn
Den ældst kendte tegning af det kongelige tøndehus stammer fra 1855. Det har samme grundplan, som i det hus vi både kender fra bygningen, der i dag rummer Gustav Petersens snedkerværksted og fra en konstruktionstegning fra 1933. Det historiske fotografi er forsøgt sat ind på såvel tegningen fra 1933 herover som i et nutidigt fotografi af snedkerværkstedet er det store fotografi sat ind.
Tøndehuset på Sønderho havn
Tøndehuset. Thomsens originalfotografi
Tøndehuset. Udsnit af samme
Tegning af tøndehuset 1933
Tegning af tøndehuset 1933 med indsat foto
Tøndehuset 2010 set fra sydøst
Tøndehusets facade 2010
Tøndehusets facade 2010 med indsat foto
Tegning af tøndehuset 1855
Kort over Sønderho Havn 1868 tegnet af skibsbygmester Emil Petersen Sønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich ThomsenÆ Bænk på Sønderho Havn før 1910 fotograferet af Sonnich Thomsen Skippere og andet godtfolk på Sønderho Havn før 1924 fotograferet af Sonnich ThomsenGamle sømænd på Børsen ved havnen i Sønderho senest 1911 fotograferet af Sonnich Thomsen Sønderho havn før 1933. Gamle søfolk, postbudet og en flok drenge i matrostøj fotograferet af Sonnich ThomsenTøndehuset på Sønderho Havn fotograferet af Sonnich Thomsen Børsen på Sønderho Havn fotograferet af J.W. ThomsenSønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich Thomsen Sønderho Havn fotograferet før 1933 af Sonnich ThomsenSønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich Thomsen Sønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich ThomsenKalvekrog på Sønderho Havn fotograferet af J.W. Thomsen Postkort
Sønderho Havn fotograferet 1931 af fotograf Hans Pors, SilkeborgSønderho Havn på gammelt postkort Den sydlige del af diget ved Sønderho på gammelt postkortSejlrenden syd for Sønderho Havn med klitformationen Hønen i baggrunden. Postkort fra omkring 1960

Publiceret 4. april 2011. Idé, research, og layout: © Per Hofman Hansen - Aldus.dk - Til forsiden.