Stykker til Fanøs kultur, natur og historie. Redigeret af Per Hofman Hansen

Tegning og grundplan af Sønderho Vagerhus 1933

Tegning og grundplan af det kgl. vagerhus på Sønderho Havn 1933
Tegning og grundplan af det kgl. vagerhus på Sønderho Havn 1933
I Rigsarkivet i København findes denne tegning af vagerhuset fra 1933. Fotografiets portåbning ses midtfor og alle detaljer passer, således også fundamentets sokler. Se i øvrigt også tegningen, hvor det gamle fotografi er indsat. Mon i øvrigt ikke vagerhuset er placeret på en høj sokkel for at undgå vandindtrængen ved stormflod? Tegningen er på mange måder identisk med den ældste tegning fra 1855, bortset fra at 1933-tegningen ikke har høj rejsning på taget.
Giver tegningen dig mindelser om en bygning, du kender i dag, er det ikke mærkeligt. For det står der stadig og rummer i dag snedkermester Gustav Petersens værksted. Et par ting er dog forandret: Bygningen er nu forsynet med skorsten til oliefyr, porten er erstattet af vinduer og endelig er bygningen forlænget mod nord med et fag (fra pilen og mod højre). Se også bygningen med det gamle foto indsat.

Fra kgl. tønde- eller vagerhus til snedkerværksted
Tøndehuset på Sønderho havn
Den ældst kendte tegning af det kongelige tøndehus stammer fra 1855. Det har samme grundplan, som i det hus vi både kender fra bygningen, der i dag rummer Gustav Petersens snedkerværksted og fra en konstruktionstegning fra 1933. Det historiske fotografi er forsøgt sat ind på såvel tegningen fra 1933 herover som i et nutidigt fotografi af snedkerværkstedet er det store fotografi sat ind.
Foto nr. 6b. Hvad kan du fortælle om billedet?
Jeg vil være dig meget taknemlig, om du vil skrive til mig og fortælle hvad du kan sige om tegningen.
Send mig gerne en mail eller kontakt mig på tlf. 86 82 60 64.
På forhånd tak og med venlig hilsen
Per Hofman Hansen
Tøndehuset på Sønderho havn
Tøndehuset. Thomsens originalfotografi
Tøndehuset. Udsnit af samme
Tegning af tøndehuset 1933
Tegning af tøndehuset 1933 med indsat foto
Tøndehuset 2010 set fra sydøst
Tøndehusets facade 2010
Tøndehusets facade 2010 med indsat foto
Tegning af tøndehuset 1855
Kort over Sønderho Havn 1868 tegnet af skibsbygmester Emil Petersen Sønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich ThomsenÆ Bænk på Sønderho Havn før 1910 fotograferet af Sonnich Thomsen Skippere og andet godtfolk på Sønderho Havn før 1924 fotograferet af Sonnich ThomsenGamle sømænd på Børsen ved havnen i Sønderho senest 1911 fotograferet af Sonnich Thomsen Sønderho havn før 1933. Gamle søfolk, postbudet og en flok drenge i matrostøj fotograferet af Sonnich ThomsenTøndehuset på Sønderho Havn fotograferet af Sonnich Thomsen Børsen på Sønderho Havn fotograferet af J.W. ThomsenSønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich Thomsen Sønderho Havn fotograferet før 1933 af Sonnich ThomsenSønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich Thomsen Sønderho Havn før 1933 fotograferet af Sonnich ThomsenKalvekrog på Sønderho Havn fotograferet af J.W. Thomsen Postkort
Sønderho Havn fotograferet 1931 af fotograf Hans Pors, SilkeborgSønderho Havn på gammelt postkort Den sydlige del af diget ved Sønderho på gammelt postkortSejlrenden syd for Sønderho Havn med klitformationen Hønen i baggrunden. Postkort fra omkring 1960

Publiceret 3. januar 2011. Idé, research, og layout: © Per Hofman Hansen - Aldus.dk - Til forsiden.