International Dubuffet-udstilling i Silkeborg 1961

Kunstmuseets bestyrelse i form af triumviratet. Foto Børge Venge
Kunstmuseets bestyrelse i form af "triumviratet": Pensionisterne fhv. overbibliotekar Peder Nielsen, fhv. stationsmester Holger Hansen og fhv. kriminalassistent K.G. Christiansen foran det nymalede murmaleri i 1961. Samme år malede Dubuffet et kosteligt portræt af dem.
Foto © gengivet med venlig tilladelse af fotograf Børge Venge, Ebeltoft.

Den nymalede gavl med Dubuffets motiv i 1961. Bemærk fortovscafeen. Nederst som gavlen så ud med Missionshotellet "Grand" og bryggeriet Neptuns reklame.
Fotos © gengivet med venlig tilladelse af fotograf Børge Venge.
INDHOLD
Dubuffet-udstilling i 1961
I april 1961 åbnede en stor udstilling med 150 af Dubuffets grafiske arbejder suppleret af et omfattende katalog. Udstillingen, der havde været mere end et år undervejs, var ophængt i en af Th. Langs tidligere skolebygninger i Hostrupsgade, den smukke bygning, som arkitekt Anton Rosen i sin tid havde tegnet, og som senere blev til Silkeborg Kunstmuseums første selvstændige bygning.

Udstillingens plakat blev forstørret op til et kæmpestort gavlmaleri på den nabobygning, der dengang rummede Grand Hotel (i dag Galerie Moderne, Silkeborg Lærerforening m.fl.), og i forbindelse hermed udtalte Dubuffet, der var Asger Jorns gode ven:

"Kære Jorn!
Af alle de udstillinger, som nogensinde har været gjort af mine arbejder er denne udstilling den mest yndefulde og sympatiske, og den giver mig stor fornøjelse. Kæmpeforstørrelsen af plakaten ser perfekt ud, jeg er tilfreds med, at den er så vellykket.
Dubuffet"

Gavlmaleriet var et, men ikke nok med det: Bryggeriet Neptun og Silkeborg Bryghus havde sponseret det, men deres lastbiler kørte så længe udstillingen varede rundt med Dubuffets "trold" som reklame på bagsmækken.
Asger Jorn nyder det lokale Neptun-bryggeris Silke-Bock øl Asger Jorn nyder det lokale Neptun-bryggeris Silke-Bock øl, hvis navnetræk også fandtes oppe i Dubuffets gavlmaleri. Foto © gengivet med venlig tilladelse fra Børge Venge i Ebeltoft.

Om gavlmaleriet og Dubuffets udstilling var der delte meninger
Jeg synes, det er fuldkommen urimeligt, at silkeborgenserne skal tvinges til at se på sådan noget makværk som den plakat - oven i købet sat op i kæmpeformat. Den skæmmer hele kvarteret. Jeg synes, det er en skandale, at man kan få tilladelse til at smøre sådan noget op. Jeg begriber i det hele taget ikke, hvad man vil med den udstilling, der åbnes nu. Dubuffets arbejder har intet med kunst at gøre. Det er ubegribeligt, at kommunen stiller sin bygning til disposition for den slags ting.
E.B.Ø., kommuneassistent.
Lykkelige beboere i Silkeborg og dertil grænsende egne. Så vendte da endelig denne gemytlige viking (Dubuffet) tilbage til jer, efter at hans forfædre for århundreder siden bosatte sig i Normandiet, indtog Paris og plyndrede helt til Middelhavet...
Noel Arnaud i Dubuffet-udstillingskataloget.
Det var vist Poul Henningsen, der har sagt, at kunst skal være uforståelig og forargelig for sin samtid, ellers er det ikke kunst, fordi kunstneren altid skal være foran sin tid. Hvor mange år disse udstillede kunstværker er foran vores nutid, skal jeg ikke kunne afgøre, mendet må være mange tusinde år, eller også må de henvise til, hvorledes mennesker og dyr kommer til at se ud efter radioaktivt nedfald fra atomprøvesprængninger.
L.L.
Hvor Dubuffets kunst er mest yderliggående, mest "modernistisk", trues den af stilløshed og bliver derved endnu et udtryk for for den teknificerede verden, den ønsker at prostestere imod. Udstillingen er væsentlig; man skal se den, hvis man vil følge med. I New York og Paris er det praktisk taget umuligt at opdrive en Dubuffet. Han hænger i Silkeborg.
Jørgen M. Andersen
Til toppen
Til forsiden
Foreningen til Bevarelse af Dubuffets Gavlmaleri. Hjemmesiden opdateret 13. december 2018. Webmaster: