Hvem står bag Dubuffet-renoveringsprojektet?


Øverst fra venstre foran Dubuffets litografi udstillet på kunstmuseet ses: Dorte Kirkeby Andersen, Søren Scheffmann, Max Bach og Arne Juhler.
Nederst fra venstre: Johnny Specht, Max Bach, Dorte Kirkeby Andersen og Søren Scheffmann.
INDHOLD
Silkeborg Kunstmuseum har ansvaret
Historisk set har det været Silkeborg Kunstmuseum, der har haft ansvaret for vedligeholdelsen af Dubuffets gavlmaleri, og undervejs i de 46 år har bla. maleren Poul Pedersen, Paris, foretaget reparationer og opmalinger.
Det har imidlertid længe været et stort ønske på Silkeborg Kunstmuseum og i dets bestyrelse, at få foretaget en gennemgribende renovering. Nu har lejlighed budt sig, fordi bygningens ejerforening har fundet det nødvendigt, at muren skal have en gennemgribende reparation. Ejerforeningens formand, Johnny Specht (Silkeborg Lærerforening), har derfor kontaktet Silkeborg Kunstmuseum med henblik på et praktisk og koordinerende samarbejde.
Fra Silkeborg Kunstmuseum blev projektet sat i gang af en arbejdsgruppe bestående af Faglig og teknisk bistand foregår i et samarbejde med Andre samarbejdspartnere
Om Foreningen til Forskønnelse af Byens Gavle
Foreningens formål
Foreningen til Forskønnelse af Byens Gavle, der har sit udspring i Odense, har som sit erklærede mål at fremme udbredelsen af gavlmalerier i Danmark samt skaffe midler, således at disse gavlmalerier kan udføres, og endelig få udbredt kendskabet til den gamle malertradition 'gavlmaleriet'.
Foreningen arbejder for at dygtige håndværkere med deres malerfaglige professionalisme kan komme til fuldt udtryk og blive anerkendt for det. Dertil ønsker foreningen at bistå spændende kunstnere i arbejdet med nye 'kunstgavle'. Drømmen er, at gadens travle liv får en ekstra, æstetisk dimension på "et både højt kunstnerisk og håndværksmæssigt niveau", som foreningens formand, Søren Scheffmann, udtrykker det.
Gavlmalerier. Foreningen har været engageret adskillige steder: Et murmaleri for Kræftens Bekæmpelse på Vesterbro i Odense og et 165 kvm stort gavlmaleri af det røde hus fra Ole Lund Kirkegaards børnebog "Otto er et næsehorn"; " - Det er den ægte vare. Vi maler direkte på muren, og det gør tegningen meget mere levende, end hvis vi havde brugt moderne teknik, siger skiltemaler Max Bach fra Silkeborg".
Søren Scheffmann var selv udlært bygningsmaler og arbejdede bl.a. med konservering for Nationalmuseet. Han var daglig leder af og lærer på malerfagets videregående uddannelse på Teknisk Skole i Odense. Søren Scheffmann var desuden udøvende kunstner.
Til toppen
Til forsiden
Foreningen til Bevarelse af Dubuffets Gavlmaleri. Hjemmesiden opdateret 13. december 2018. Webmaster: