Dubuffet, Silkeborg Museum og Jorn

"Spadsereturen", kalder Dubuffet dette billede, der forstiller museumsbestyrelsen, eller triumviratet, som den kaldtes. Triumviratet Peder Nielsen, Holger Hansen og K.T. Christiansen
Triumviratet, overbibliotekar Peder Nielsen, Holger Hansen og K.G. Christiansen med en række museumsgenstande. De tre pensionerede herrer med Peder Nielsen i spidsen var de ihærdige og utrættelige entusiaster bag både Dubuffet-udstillingen og mange andre. Ulykkeligvis omkom de to sidstnævnte i en trafikulykke i 1965.
Den keramiske væg Epokhé
Dubuffet og Jorn arbejde sammen på flere fronter, bla. komponerede og spillede de musik og indspillede den som Musique Phénomenale. Dubuffets glæde ved Silkeborg og Silkeborg Kunstmuseum fortsatte også efter Jorns død. Derfor skænkede han museet rettighederne til sin skitse, der med keramikeren og kunstneren Erik Nyholm som mellemmand i 1977 skulle blive til det 22,5 m x 4,5 m store store relief Epokhé. Med indvielsen af det nye Silkeborg Kunstmuseun i 1982 fandt det sin endelige plads på væggen i museets gård.
På billedet ses malermester Max Bach og formanden for Foreningen til Forskønnelse af Byens Gavle, Søren Scheffmann, Odense.
Foto: Per Hofman Hansen.
INDHOLD
Dubuffet besøger Silkeborg
I august 1961 rejste Dubuffet til Danmark for at se udstillingen i Silkeborg, det store relief og vævningen i Århus. Jorn hentede sin gæst i Kastrup. Det blev til et kort besøg hos rigsantikvar P.V. Glob og et forgæves besøg på at finde maleren Albert Mertz. Efter at have beset relieffet og vævningen i Århus kørte de til Silkeborg og blev i den gamle skolebygnming modtaget af "triumviratet". Silkeborgs borgmester tilbød Dubuffet, at han kunne bo i en villa på Silkeborg Bad, hvis han igen ville komme til byen. Om eftermiddagen nåede Dubuffet at se Tollundmanden.

Tingene bør have en mening
Dubuffet skrev efter besøget to breve til museets leder, Peder Nielsen. I det ene bad han om, at man ikke ville udlåne hans grafiske arbejder, uden at han blev spurgt: "Den der har et ønske om at se dem, må selv forføje sig til det sted, hvor de befinder sig (...) Tingene bør have en mening, bør svare til en idé, de må være i en brise og ikke kastes tilfældigt om på steder, der er berøvet enhver orientering".


Museet i Silkeborg fortjente, fandt han, kun tildels navnet museum, "for med dette ord forbinder sig den ubehagelige forestilling om en samling uens eller msåke ligefrem modstridende genstande, der blot har dokumenterende formål, hvor enhver stillingtagen eller karakteriseret indstilling mangler. Deres organisation, der er frugten af den uselviske interesse hos nogle velvillige personer, er lykkeligvis lige det modsatte heraf..."

Dubuffet sender flere arbejder til Silkeborg
I det andet brev udtrykte han sin beundring for den samling af Jorns arbejder, som han havde set, og lovede samtidig at sende flere værker som gave til museet og at komplettere den grafiske samling med alt, hvad han kunne finde, også dokumentation i form af plakater, bøger og kataloger.

Jorn og Dubuffet
Asger Jorn og Jean Dubuffet
Noël Arnaud, der sammen med Jorn havde tilrettelagt Dubuffet-udstillingen, underettede kort efter Jorn om, at fire arbejder var på vej til museet. Hertil kom "Spadsereturen", som Dubuffet udførte i Vence straks efter sin tilbagekomst, en letgenkendelig skildring af de tre bestyrelsesmedlemmer fra Silkeborg.
Kilde:
Troels Andersen: Asger Jorn. En biografi. Årene 1953-73. Borgens Forlag, 1997.

Dubuffets keramiske væg Epokhé udført af Erik Nyholm i 1977 opsat i 1982
Til toppen
Til forsiden
Foreningen til Bevarelse af Dubuffets Gavlmaleri. Hjemmesiden opdateret 13. december 2018. Webmaster: