Monument for Bevægelsen (Piskeriset). En skulptur af Per-Olof Ultvedt

Monument for Bevægelsen. En skulptur af Per-Olof Ultvedt
Forsiden Skulpturen i bevægelse Om Per-Olof Ultvedt To skitser af Ultvedt Troels Andersen Vagn Steen Fremstilling Sponsorer Tak og ophavsret
Skitse udført af Per-Olof Ultvedt 1985 P.-O. Ultvedt: Skitse udført 1985.

Sponsorer og Udsmykningsudvalget


Hovedsponsor
Hovedsponsor: Jyske Bank
APV Tank AS Arkitekthuset i Silkeborg BDO ScanRevision
Advokatfirmaet
Brockstedt-Rasmussen
Ceres Dansk Arbejdsgiverforening
i Silkeborg
Dansk Arkitekt- &
Ingeniørkontor A/S
Deloitte & Touche DSB
Gustav Hansen & Søn A/S Henton Group AIS Jubilæumssekretariatet for
Silkeborg 150 år
Kingo Karlsen A/S Vognmandsforretning
Jens Konrad A/S
Lykke Sko
Midtjyllands Avis A/S Kaj Neckelmann Nykredit
Piaf Kafe og Restaurant Piafs Vinhandel Herm. Rasmussen A/S
Malerforretning
Realkredit Danmark H. Reimar Nielsen A/S SIF Fodbold Support A/S
Silkeborg Bogtryk Silkeborg Handelsstandsforening Silkeborg Kunstmuseum
Silkeborg Tekniske Skole Sportgoods-Fonden SR Reklamefotografi
Årstiderne Arkitekter AIS Udsmykningsudvalget  

Skulpturens opstilling blev gjort mulig ved en særlig bevilling fra Silkeborg Byråd.

Bevægelsen er ren og skær poesi

På et punkt var Ultvedt kompromisløs: Bevægelsen i hans skulpturer producerede ikke andet end dens egen bevægelse, og den var ren og skær poesi. Den kunne være vovet eller tvetydig, humoristisk eller dybt alvorlig, men at tillægge den en form for nyttemoral var umuligt. Man kan muligvis sige, at Ultvedt derved havnede i en form for paradoks, for at blive åndeligt opløftet og at more sig er meget nyttigt for mennesket.

Olle Granath om Ultvedt i Dagens Nyheter 23. nov. 2006.
Per-Olof Ultvedt fotograferet under opstillingen af skulpturen i oktober 1996Per-Olof Ultvedt fotograferet under opstillingen af skulpturen i oktober 1996
Per-Olof Ultvedt fotograferet under opstillingen af skulpturen i oktober 1996. Foto: Lars Bay ©.

Hvad var Udsmykningsudvalget?

Udsmykningsudvalget var et rådgivende ad hoc udvalg, bestående af en kreds af interesserede borgere i Silkeborg Kommune. Udvalget beskæftigede sig med spørgsmål vedrørende udformning af bymiljøer, udsmykning af offentlige pladser, rum eller bygninger. Udvalget kunne desuden af egen drift tage sager op og kunne hertil få bistand fra relevante kommunale myndigheder, og det tilstræbtes, at der i udvalget sad repræsentanter for følgende institutioner og erhverv: Silkeborg Kunstmuseum eller Silkeborg Museum, Turistforeningen, arkitektstanden, erhvervslivet og Silkeborg Bibliotek, der varetog sekretariatsfunktionerne.
    Udsmykningsudvalget blev nedsat på et offentligt møde på Silkeborg Rådhus den 23. maj 1989 på foranledning af forretningsfører Niels Knudsen, Arbejdernes Byggeforening, kunstneren Hans Chr. Thomsen, daværende kulturudvalgsformand Lena Kolding og borgmester Jørn Würtz.

I 1996 havde udvalget følgende sammensætning: Kunstformidler Anne Lambaa (Lambaa Art House), museumsinspektør Troels Andersen, (Silkeborg Kunstmuseum), lektor Dorte Fogh (Silkeborg Amtsgymnasium); chefkonsulent Lars Grønbo (Danica Pension), filialdirektør Torben Iversen (Arbejdernes Landsbank), gallerist Pernille Kofoed Kainz (Galerie Buchelhax), arkitekt m.a.a. Ejner Olesen (Arkitekthuset i Silkeborg), fhv. forretningsindehaver Grete Pedersen og afdelingsbibliotekar Per Hofman Hansen (Silkeborg Bibliotek), der desuden var sekretær for Udsmykningsudvalget.

Forsiden Skulpturen i bevægelse Om Per-Olof Ultvedt To skitser af Ultvedt Troels Andersen Vagn Steen Fremstilling Sponsorer Tak og ophavsret

Per-Olof Ultvedts værker © er gengivet med venlig tilladelse fra familien v. Fredrik Ultvedt, Älvsjö, Sverige.
Idé, redaktion og tilrettelæggelse: . Publiceret 15. januar 2010. Opdateret 19. juli 2014.