1839 1981 1852 1990 1928 1909 1881 Stykker til Fanøs kultur og historie

Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

Stykker til Fanøs kultur > Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

En oversigt udarbejdet af Per Hofman Hansen
4. kapitel: 1872-1884
I Sønderho blev den højeste vandstand målt i 1881 til 3,22 m. I 1875 blev stendæmingen ganske ødelagt, så at Sønderho lå helt ubeskyttet. Men den største stormflodskatastrofe indtraf dog på de danske østvendte kyster i 1872.
Forsiden1791-18481852-18661872-18841902-19131916-192519281929-19491968-19981999-2013
1872. Novemberstormflod angriber Danmarks østvendte kyster. Fanø går fri
Holger Drachmanns dramatiske fremstilling af de voldsomme ødelæggelser ud for Bønsvig Strand ved Præstø Bugt 1872
Holger Drachmanns dramatiske fremstilling af de voldsomme ødelæggelser ud for Bønsvig Strand ved Præstø Bugt tegnet til Illustreret Tidende. Danmarks østvendte kyster fik virkelig stormfloden at mærke. Ved stormfloden blev store dele af Lolland og Falster oversvømmet, 80 omkom og 50 skibe strandede på Sjællands østkyst. Men også Jyllands østkyst og de jyske fjorde blev hårdt ramt af oversvømmelsen. Over hele Danmark gik man i gang med at samle ind til stormflodsofrene. Staten derimod holdt sig til at udbedre de ødelagte diger, og 150 soldater fra ingeniørtropperne blev sat ind i arbejdet. En centralkomité blev bemyndiget til at bevilge midler til etablering af diger og andre forebyggende kystsikringsarbejder. Midler som også Fanø fik del i. (Illustreret Tidende, 8. dec. 1872, årg. 14, nr. 689, s. 88).
Sognerådet i Sønderho indsendte derfor en ansøgning ledsaget af et af ingeniør Emil Petersen, Esbjerg, udarbejdet overslag over et nyt sødige. Centralkommiteen bevilgede et beløb på 14.000 Rdlr., og for dette beløb plus sognets eget tilskud blev stendiget omlagt og repareret og holdt sig godt til 1881. (Skibsbygmester Emil Petersen var i 1869/70 flyttet til Esbjerg, hvor han fik ansættelse ved havneanlægget som ingeniørassistent).
Udsnit af skibsbygmester Emil Petersens kort fra 1868 over Sønderho havn
Et andet udsnit af skibsbygmester Emil Petersens kort fra 1868 over Sønderho havn. Her har han indtegnet linier for den daglige vandstand og kanten af kysten før stormfloden i 1866. Med stiplede linier har han indtegnet den projekterede forlængelse af diget. (Udsnit af originalkortet, som befinder sig i M/S Museet for Søfart på Kronborg).
1874. Digerne ødelagt
Natten mellem den 16. og 17. december blev Sønderho hjemsøgt af et usædvanligt stort højvande, som gjorde særdeles megen skade paa digerne. Den ene del, der bestod dels af nedrammede pæle, dels af sanddæmninger blev omtrent halvt ødelagt, medens den sydlige del af værnet, stenmolen, holdt sig forholdsvis bedre.
1875. Stendæmningen ødelagt
Et nyt højvande, der var mægtigere og frygteligere end det foregående, indtraf natten mellem den 3. og 4. januar og borttog den sidste rest af værnet mod nord, og stendæmningen blev endnu mere ødelagt, end den var i forvejen, så at byen nu ligger ganske ubeskyttet imod havet. Tøndehuset, som af Fyr- og Vagervæsenet benyttes til opbevaring, er nu kun ca. 6 meter fra ødelæggelsens skueplads.
1881
I 1881 lavede en stormflod ravage på diget, men dog ikke så voldsomt som tidligere, idet "Hønen" og de nye klitrækker efterhånden også skabte en naturlig beskyttelse. Dog forsvandt klitterne mellem havnen og Sønderho. Denne stormflod er afsat på stormflodssøjlen på havnen i Sønderho (3,22 m).
1884. Stormen gør stor skade
Ved denne storm når vandet så højt op, som det ikke har stået siden 1881.
Læs videre i kapitel 5: 1902-1913
Forsiden1791-18481852-18661872-18841902-19131916-192519281929-19491968-19981999-2013

Noter og kilder:
Stormflodssøjlen på Sønderho Havn Stormflodssøjlen på Sønderho Havn
Perioden 1872-1884 er markeret på stormflodssøjlen en enkelt gang med årstallet 1881 og en vandstand på 3,22 m.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 1. januar 2014. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.