1839 1981 1852 1990 1928 1909 1881 Stykker til Fanøs kultur og historie

Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

Stykker til Fanøs kultur > Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

En oversigt udarbejdet af Per Hofman Hansen
7. kapitel: 1928
1928-stormfloden var rigtig ubehalig for mange i Sønderho: Vandet stod højt i husene og brøndende løb fulde af havvand. Beboerne stiller nu krav om at der må gøre noget alvorligt ved diget.
Forsiden1791-18481852-18661872-18841902-19131916-192519281929-19491968-19981999-2013
1928. Stormfloden trænger ind fra nord
Det store sødige, der beskærmer Sønderhos østside, holdt godt. Derimod trængte der vand ind fra nord. Fra flere ejendomme måtte folk flytte ud og tage husdyrene med sig. Mange brønde blev fyldt med saltvand, hvorved vandet i de første måneder ikke er anvendelig til at drikke. Helt ind i byens midte trængte vandet. Da det var på sit højeste ind i brugsforeningens bygning (tidligere det gamle missionshus, der er beliggende ved siden af Kromanns fabrikker). Højde i Sønderho: 4,00 m.
Vandet trængte ind alle steder under stormfloden i Sønderho 1928
Stormfloden i Sønderho 1928. Billedet er taget lige øst for maler Nøbbes hus. I forgrunden graver Jeppe Anthon Sonnichsen en rende for at lede vandet bort, hans søn Richardt ses ved huset. Hans Marius Hansen står i vandet med sine lange støvler på. (Foto i Sognearkivet i Sønderho B00091 053).
Om stormfloden skrev fangemester N. J. Anthonisen i sin lommebog:
"Den 24. november 1928 rasede en voldsom storm af syd-syd-vest, som om formiddagen skød om i vest-nord-vest. Vindstyrken målte cirka 11; det er den højeste vandflod i mands minde. Vandet trængte ind ved Anthon M. Jensens hus og overstrømmede den nordre halvdel af Sønderho by. Husene og brøndene fyldtes med søvand og i N. Henriks hus stod vandet 21 tommer (ca. 50 cm) højt i stuerne, så alt indbo og fourage måtte bjerges på loftet. Flere både sejlede frem og tilbage for at bjerge kvinder og børn i sikkerhed. I min have (Bihaven) var det halve oversvømmet, så en del frugttræer og busktræer stod i vand. Klitterne står lodret op som en mur, særlig på Sønderho Strand".
Toften omdannet til en sø
Stormfloden i Sønderho 1928. (Foto i Sognearkivet i Sønderho).
Toften omdannet til en sø
Den oversvømmede toft mellem Toftestien og Nordland. Til højre ses Nord Land nr. 19 (matr. 202a). I baggrunden Nord Land 11, 9 og 7 samt Kromanns fabrik og elektricitetsværkets vindmølle. (Foto i Sognearkivet i Sønderho).
1928. Nyt krav om et dige mod nord
Efter de store ødelæggelser anmoder 31 beboere sognerådet om at der bygget et dige mod nord. Tanken herom var allerede fremme i 1916-17. Sognerådet er venlig stemt, men terrænforholdene skal dog undersøges med henblik på digets retning og størrelse.
Læs videre i kapitel 8: 1929-1949
Forsiden1791-18481852-18661872-18841902-19131916-192519281929-19491968-19981999-2013

Noter og kilder:
  • Fanø Ugeblad 1902-2006. Den største og væsentligste kilde til denne fremstilling bygger på samtidige beskrivelser i Fanø Ugeblad. Mine Kilder til stormfloder og digebyggeri i Sønderho har jeg samlet i et PDF-dokument på 2,9 MB.
  • Fangemester N.J. Anthonisen (1852-1940). Fra Anthonisens hånd er bevaret flere interessante dokumenter, hvori han gennem en lang årrække gør optegelser om vejrliget.
Stormflodssøjlen på Sønderho Havn Stormflodssøjlen på Sønderho Havn
1928 er markeret med en ring i højden 4,00 m.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 1. januar 2014. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.