1839 1981 1852 1990 1928 1909 1881 Stykker til Fanøs kultur og historie

Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

Stykker til Fanøs kultur > Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

En oversigt udarbejdet af Per Hofman Hansen
9. kapitel: 1968-1998
Havde der i årene forinden været nogenlunde ro, tog vejrguderne til gengæld godt ved i de næste 30 år med to voldsomme stormfloder i 1981 og 1990 med vandstande på over 4 m.
Forsiden1791-18481852-18661872-18841902-19131916-192519281929-19491968-19981999-2013
1968. Voldsom storm over Fanø
I Sønderho stod vandet meget nær ved digets kant. Man var dagen og natten igennem parat med sand og sække til at sætte ind, hvis der skete brud på diget eller vandet ville skylle indover dette.
I "Børsen" stod vandet knap en meter højt. Selv om man i Sønderho har et lager på 500 sække til brug i en vanskelig situation ved diget, mener sognerådet, at det vil være påkrævet, at diget gøres en halv meter højere. Højeste vandstand: 3,75 m.
1976. Stormflod og digearbejde
En usædvanlig kraftig vind blæste fra vest-nordvest om formiddagen den 3. januar 1976, og vandet rejste sig i løbet af få timer til betydelig højde. Henimod middag kunne man se, at der var tale om en stormflod af en sådan størrelsesorden, at der i løbet af eftermiddagen ville kunne opstå fare for alvorlige digebrud og store oversvømmelser. Vandet steg da også højt op i Nordbys gader.
Den 20.-21. januar var den gal igen. Denne gang skete der kolossale skader på Rømødæmningen og Rejsbydiget.
I Sønderho skal digerne udbygges efter stormen, og man er i fuld gang med at udbedre skaderne. På norddiget skal selve digefoden tillægges ca. 12-14 m skrånende fyld.
Stormflodden i november 1981. En katastrofe for Nordby
Den højeste vandstand i mands minde indtraf med katastrofale følger for mange i Nordby. Sønderho var en overgang truet, men det nye forhøjede dige holdt på nær nogle få brud, der hurtigt kunne repareres, men vandet slikkede op over digekronen. Højvandet gjorde, at hvor diget endte mod vest trængte vandet bag ind.
Norddiget var under hårdt angreb fra stormflodens bølger
Norddiget i Sønderho. Norddiget var under hårdt angreb fra stormflodens bølger, men ved resolut indgriben lykkedes det at afværge vandets indtrængen over diget. Der var kun ét at gøre: Et par bulldozere høvlede græsplæner og jord af foran husene op til diget. Et kønt syn var det ikke, men man udgik at få vand inden for diget. Fotos i Sognearkivet i Sønderho.
Højvandet gjorde, at hvor diget endte mod vest, trængte vandet bag ind
En græsplæne blev forvandlet til fyldte sandsække. Familien Kromann-Rasmussens hjem, Digevej 13, fungerede nærmest som "kommandocentral" for civilforsvarsberedskabet. 1981-stormfloden er afsat næstøverst på stormflodssøjlen med 4,51 m. Fotos: © Ove og Pya Kromann-Rasmussen gengivet med venlig tilladelse af Jan Kromann-Rasmussen.
1989. Digebyggeri i Sønderho
Det nyanlagte dige fra Børsen mod nord ad Digevej er nu anlagt.
Det forhøjede norddige fotograferet i 2013
Norddiget 2013. Det forhøjede dige fra 1989 løber her nord om maler Nøbbes hus og videre til Bihaven. Foto: Per Hofman Hansen, juli 2013.
1990. Januarstorm
I Sønderho, hvor diget lige er blevet forhøjet, nåede vandet ikke op til det nye, så det ubegroede klæg fik lov til at blive. "Børsen" holdt stand mod vandmasserne ved anbringelse af træbomme og mange sandsække. Et par meter forsvandt igen af "Hønen". Denne stormflod er afsat på stormflodssøjlen på havnen i Sønderho (4,10 m).
1991, 20. december. Stormflod 3,16 m over daglig vande
800 sandsække taget i brug på Fanø. Der har dog ingen problemer været i Sønderho. Der er passage gennem det nye dige ved "Børsen". Her blev der i vinter etableret nye skodder og de virker som de skal.
1998, 20. maj. Stormflodssøjlen i Sønderho
I juni 1997 annoncerer "Stormflodssøjleudvalget 'De Syv'", som består af Ove Kromann-Rasmussen, Willy Morgenstern, Kurt Kirkegaard, Marius Nielsen, Gustav Petersen, Arne Wohlert samt Jørgen Lind, at den agter at etablere en stormflodssøjle ved Børsen på havnen. Året efter den 20. maj afsløredes stormflodssøjlen, som var tegnet af arkitekt Jørgen Lind og fremstillet i Sønderho-mahogni.
Læs videre i kapitel 10: 1999-2013
Forsiden1791-18481852-18661872-18841902-19131916-192519281929-19491968-19981999-2013

Noter og kilder:
  • Fanø Ugeblad 1902-2006. Den største og væsentligste kilde til denne fremstilling bygger på samtidige beskrivelser i Fanø Ugeblad. Mine Kilder til stormfloder og digebyggeri i Sønderho har jeg samlet i et PDF-dokument på 2,9 MB.
  • Om stormfloden 1981 er der udgivet flere bøger og hefter. Informationer om dem kan findes i litteraturlisten nævnt her over.
Stormflodssøjlen på Sønderho Havn Stormflodssøjlen på Sønderho Havn
1981 topper i det 20. århundrede med en stormflodshøjde på 4,51 m. 1990 fulgte godt i hælene med 4,10 m, men forhøjelsen af norddiget i 1989 havde sin meget gavnlige virkning: Stormfloden trængte denne gang ikke ind i Sønderho.

Fanø Stormflod Milk Chocolate Stout fra Fanø Bryghus Fanø Stormflod fra Fanø Bryghus
Om Stormflod fortæller bryghuset selv: "Mange stormfloder har ramt Fanø gennem årene, men Fanø Stormflod markerer den værste af dem alle i nyere tid, den som ramte øen i 1981.
Øllen er en lækker Milk Chocolate Stout, og har en fin balance mellem behagelig sødme og stor fylde". Fanø Stormflod lægger op til at blive nydt, når elementerne raser udenfor, og man sidder inde i varmen med et godt glas øl. Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 1. januar 2014. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.