1839 1981 1852 1990 1928 1909 1881 Stykker til Fanøs kultur og historie

Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

Stykker til Fanøs kultur > Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

En oversigt udarbejdet af Per Hofman Hansen
10. kapitel: 1999-2013
I 1999 var det for alvor slemt, idet århundredets voldsomste orkan ramte Danmark og Vestkysten. Det var dog især stormskader på bygninger og i mindre grad stormflod og oversvømmelser, der bragte de store ødelæggelser.
Forsiden1791-18481852-18661872-18841902-19131916-192519281929-19491968-19981999-2013
1999, 3. december. Voldsom orkan over Fanø. Den kraftigste i det 20. århundrede
Orkan over Fanø med store ødelæggelser på hele øen. Masser af huse og sommerhuse har fået revet taget i stykker og væltede mure. Højeste vandstand: 3,92 m. Esbjerg: 3,98 cm. Ribe 5,12 cm. Men diget omkring Sønderho holdt.
Vinde af orkanstyrke ramte Danmark i 1999
Vinde af orkanstyrke. Den 3. december 1999 blev Danmark ramt af den kraftigste orkan i det 20. århundrede. Et lavtryk passerede landet blandet med vinde af orkanstyrke, der gav anledning til meget høje vandstande langs den jyske vestkyst. Under orkanen omkom syv danskere, og 800 kom alvorligt til skade.
Orkan over Fanø som den blev beskrevet i Fanø Ugeblad 1999
Orkan over Fanø. Fredag den 3. december blev en alvorlig dag for Fanø, da den værste storm nogensinde gik hen over landet. Der blev målt vindstyrker på op til 50 m/s med katastrofale følger til resultat. Denne gang var det ikke vandet, der var den største trussel. Det værste var blæsten, som steg til orkanstyrke og rev og flåede i tagene ligesom mange gavle blev trykket ind eller suget ud. Næste morgen lignede nærmest en krigsskueplads, og det flød med tagsten overalt, og det er lidt af et under, at ingen er kommet alvorligt til skade, for det var både tegl, skifer og store eternittage, som kom flyvende. Det er også gået hårdt ud over mønningstørvene på de gamle stråtage, som mange steder er fløjet helt af.
Rigtig mange sommerhuse er også blevet raseret. Tage, udestuer, terrasser er forsvundet, ja nogle steder er kun soklen til huset tilbage. På fotografiet til højre ses således "Fru Engels hus i Sønderho, hvis gavl blev trykket ind". Fanø Ugeblad 9. december 1999.
2004, 18. november
Vindstød af orkanstyrke og 8-10 m høje bølger. Stormen var værst langs den jyske vestkyst, hvor vindstødene nåede op på 41 meter i sekundet. Trods de meterhøje bølger langs Vestkysten melder Kystdirektoratet kun om små skader.
2005, 8. januar
Med en vandstand på 3,33 over normalen på Esbjerg Havn var der masser af oversvømmelse, skumsprøjt og frygtindgydende bølger. Fanø slap dog mere nådigt gennem dagen end ved orkanen i 1999.
2013, 28. oktober. Stormen "Allan" fra SV med orkan i vindstødene
Den første storm i Danmark med navn, kaldet Allan. Skaderne på Fanø var minimale.
2013, 5.-6. december. Den orkanlignende storm "Bodil"
Stormen blev klassificeret som orkanlignende. Isefjorden, Roskilde Fjord, Frederikssund og Frederiksværk blev ramt af omfattende oversvømmelser med stor materel skade til følge. I Esbjerg måltes vindstød op til 40 m/s og højeste vandstand var på 3,47 m.
Krogsand blev til en ø i decemberstormen 2013
Krogsand blev til en ø
Fanø blev ikke ramt af større ødelæggelser på huse og havneanlæg. Men til gengæld gik det visse steder hårdt ud over de vest- og sydvendte kyster som f.eks. Krogsand. Her slog højvandet og kraftige bølger voldsomt ind over de lave klitter og brød igennem til Høneengen, så den yderste og østlige ende af Krogsand fremstod som en ø. Hønevejen var oversvømmet helt op forbi Kåvervej ind mod Sønderho. Fotografiet er taget af Per Alnor Kjær © den 5. dec. 2013, kl. 15.20 og venligst stillet til min rådighed.
Højvande i Sønderho Havn den 5. december 2013 kl. 15.48
Sønderho Havn den 5. december 2013 kl. 15.48. Vandet når op til Børsens sokkel, men der er heldigvis langt op til digekronen. Ude i vandet står stormflodssøjlen og hele Vadehavsbassinet er fyldt op. Fotografiet er taget af Per Alnor Kjær © og venligst stillet til min rådighed.
Forsiden1791-18481852-18661872-18841902-19131916-192519281929-19491968-19981999-2013

Her kan du se hvilke kilder, jeg har benyttet
Stormflodssøjlen på Sønderho Havn Stormflodssøjlen på Sønderho Havn
Det var ikke vandet, men orkanen, der i 1999 forårsagede de største ødelæggelser, så denne gang blev der ikke brug for at sætte en ny ring om stormflodssøjlen.
Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 1. januar 2014. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.