1839 1981 1852 1990 1928 1909 1881 Stykker til Fanøs kultur og historie

Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

Stykker til Fanøs kultur > Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

En oversigt udarbejdet af Per Hofman Hansen
6. kapitel: 1916-1925
Planer om forstærkning og udbygning af diget er der nok af, men det meste forbliver ved snak. Især bekymrer det, at Sønderho mangler et dige mod nord. I 1923 udføres nogle påtrængende reparationer af det østvendte dige.
Forsiden1791-18481852-18661872-18841902-19131916-192519281929-19491968-19981999-2013
1914. Æ læns Kåver
1914. Æ læns Kåver. Akvarel af Carl-Johan Forsberg 1914
Den 18. december 1815 kunne man i Fanø Ugeblad læse følgende: "Båken på den store klit mellem badepavillonen og strandvejen i Sønderho er forrige mandag efter ordre fra Vagerinspektoratet bleven nedbrudt, da den var aldeles faldefærdig, så det var forbunden med fare for mennesker at færdes i dens nærhed". Udsnit af akvarel udført 1914 af Carl-Johan Forsberg. (Original i Fanø Kunstmuseum).
1916. Stormflod i februar
En voldsom storm, dog ikke så slem som i 1909 og 1911.
1916-1925. Det trækker ud med digebyggeri ved Sønderho
1916: Et dige agtes rejst nord for Sønderho. En ingeniør er tilkaldt for at opmåle terrænet og planlægge projektet. 1917: Projektet anslås at koste 7.000 kr. plus ekspropriationsomkostninger til Pedersens og Brinchs enker. 1925: Det påtænkte dige nord for Sønderho opmålt i 1916 bliver ikke som planlagt opført i 1925.
1923. Reparation af æ stjendigg
1923. Reparation af "æ stjendigg". Skibsfører og snedker Niels Poulsen (1871-1951) ligger på knæ i gang med reparationen og i samtale med slagter Sonnich J. Sonnichsen (tv.) og købmand Th. Lorenzen. Foto af Petrea Lund i Sognearkivet i Sønderho.
1923. Reparation af æ stjendigg
1923. Reparation af "æ stjendigg". Den dag i dag kan man i cementen se indridset årstallet 1923 og initialerne NP for Niels Poulsen, som står foroverbøjet ved trillebøren. Bagermester Niels Engsted (1883-1950) ser på. Pigen tv. er Marie Mortensen (f. 1917), kaldet "Tulle".
Foto af Petrea Lund i Sognearkivet i Sønderho.
Sønderho havn med stendige og høfde i træ
Sønderho havn med stendige og høfde i træ. Fotograf Petrea Jensine fotograferer sommergæster på havnen i Sønderho. Foto: Johannes Lund Jacobsen, bror til Petrea Lund. Billedet er formentlig taget engang i 1920'erne. (Original i Sognearkivet i Sønderho).
Læs videre i kapitel 7: 1928
Forsiden1791-18481852-18661872-18841902-19131916-192519281929-19491968-19981999-2013

Noter og kilder:
  • Fanø Ugeblad 1902-2006. Den største og væsentligste kilde til denne fremstilling bygger på samtidige beskrivelser i Fanø Ugeblad. Mine Kilder til stormfloder og digebyggeri i Sønderho har jeg samlet i et PDF-dokument på 2,9 MB.
  • Æ læns Kaaver.
  • Fotograf Petrea Lund (1880-1960) var i en årrække bosat i Sønderho på Kropladsen 9 over for Sønderho Kro. Her havde hun også sit fotografiske atelier, og om sommeren fotograferede hun især feriegæster og personer fra kunstnermiljøet. "På Hønen" drev hun tillige et tehus.
  • Om stendiget se noten Glacis i kapitel 2: 1791-1848.
Stormflodssøjlen på Sønderho Havn Stormflodssøjlen på Sønderho Havn
I 10-året 1916-1925 undgik Fanø og Sønderho de største stormfloder.


Initialer og årstal i stendiget
Niels Poulsens initialer og årstallet 1923 ridset i stendigets cement.

To piger i Fanødragter fotograferet på stendiget omkring 1918 af fotograf Petrea Lund
To piger i Fanødragter fotograferet på stendiget omkring 1918 af fotograf Petrea Lund. (Original i Sognearkivet i Sønderho).

Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 1. januar 2014. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.