1839 1981 1852 1990 1928 1909 1881 Stykker til Fanøs kultur og historie

Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

Stykker til Fanøs kultur > Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

Stormfloder og digebyggeri i Sønderho 1791-2013

En oversigt udarbejdet af Per Hofman Hansen
8. kapitel: 1929-1949
I 1930'erne og under besættelsen var Fanø og Sønderho skånet for de helt store stormfloder og ødelæggelser. Men årene forinden havde vist, at det var tvingende nødvendigt at forstærke og udbygge diget især mod nord.
Forsiden1791-18481852-18661872-18841902-19131916-192519281929-19491968-19981999-2013
1929-1930. Processen er lang og omstændelig
Opførelsen af et stormflodsdige nord for byen er blevet besluttet, men to af lodsejerne, enkefrue Brinch og kunstmaler Nøbbe nægtede at afstå jord hertil. Derfor blev der nedsat en landvæsenskommission, der efter en række møder besluttede, at der skulle gives erstatning til fem grundejere, heriblandt enkefru Brinch og maler Nøbbe.
Digebyggeri. Med hestevogne hentes sand til diget
"En halv snes mand tog fat, og 5 hestekøretøjer blev sat i gang med at køre sand"
Det kunne man læse i Fanø Ugeblad den 31. maj 1930: "Arbejdet paa det nye Havdige, der skal opføres Nord for Sønderho By for under indtrædende Stormflod at værne denne Bydel mod Oversvømmelser, er nu paabegyndt. I Tirsdags tog en halv Snes Mand fat, og 5 Hestekøretøjer blev sat i Gang med at køre Sand fra Klitterne ved Strandvejen, hvor Terrænet samtidig planeres og udnyttes til Udvidelse af Strandoplagspladsen".
Fotografiet har betegnelsen "Lille Peters Jens - digebyggeri", hvorfor det må antages, at en af personerne er "Lille P's Jens" eller "Lille Peders Jens", som han kaldtes. Lille Peder - Peder Jensen (1855-1941) var gårdmand i Sønderho. Om hans søn Jens sagde man "Han wa' et' fåfallen te' arbej'", men var graver og sælhundejæger og boede i matr. 148. Han var en af Sønderhos originaler, og ham fortalte min far en masse historier om, fortæller Niels Frederiksen. (Udateret foto i Sognearkivet i Sønderho).
1930. Digearbejdet påbegyndes
Arbejdet på det nye nordvendte havdige er nu påbegyndt. En halv snes mand og fem hestekøretøjer er sat ind. Sand hentes fra klitterne ved strandvejen, hvor terrænet samtidig planeres.
Højvande ved det nordvendte dige ud for maler Nøbbes hus
Højvande ved det nordvendte dige ud for maler Nøbbes hus. Nøbbe havde forinden ikke været meget for, at et forhøjet dige skulle gå tværs gennem hans have mod nord, men mon ikke han med denne udsigt var glad for at diget på trods var blevet forhøjet? (Udateret foto i Sognearkivet i Sønderho).
1936. Ny stormflod. Diget holdt
En ny stormflod indfandt sig i tirsdags. I Sønderho gik det slemt ud over de yderste klitrækker mod sydvest, ligesom der også skyllede store partier væk ved "Hønen". Diget omkring Sønderho holdt til gengæld udmærket. Højeste vandstand: 3,55 m.
Det nordøstlige dige forstærket med cementblokke og asfalt
Det nordøstlige dige forstærket med cementblokke og asfalt. I midten ses Karl Emils værksted på diget og til højre Fyr- og Vagervæsenets tøndehus, som i dag er snedkermester Gustav Petersens værksted. Foto: Per Hofman Hansen, juli 2013.
1949. Diget mod nordøst forstærkes med cementfliser og spunsvægge
Diget langs havnen i Sønderho mod nordøst bliver for tiden ret omfattende istandsat over en strækning af ca. 120 meter. Der hamres spunsvægge ned og lægges en cementstøbning ud mod vandet, derefter skal der lægges cementfliser op ad skråningen, og foroven vil diget blive beklædt med græstørv. Det store arbejde bliver udført af Sønderhos arbejdsmænd.
Læs videre i kapitel 9: 1968-1998
Forsiden1791-18481852-18661872-18841902-19131916-192519281929-19491968-19981999-2013

Noter og kilder:
  • Fanø Ugeblad 1902-2006. Den største og væsentligste kilde til denne fremstilling bygger på samtidige beskrivelser i Fanø Ugeblad. Mine Kilder til stormfloder og digebyggeri i Sønderho har jeg samlet i et PDF-dokument på 2,9 MB.
  • Lille Peder, Peder Jensen (1855-1941) var gårdmand i Sønderho. Se: Sønderho - i gamle fotografier, 1984, s. 9.
Stormflodssøjlen på Sønderho Havn Stormflodssøjlen på Sønderho Havn
De tyve år fra omkring 1930 til 1950 var forskånet for store oversvømmelser.

Fanø Ugeblad 31. maj 1930 Fanø Ugeblad 31. maj 1930:
De første badegæster er nu ankommet til Sønderho. De bor i fru Marie Hansens pensionat.
Havdiget. Arbejdet paa det nye Havdige, der skal opføres Nord for Sønderho By for under indtrædende Stormflod at værne denne Bydel mod Oversvømmelser, er nu paabegyndt.
I Tirsdags tog en halv Snes Mand fat, og fem Hestekøretøjer blev sat i Gang med at køre Sand fra Klitterne ved Strandvejen, hvor Terrænet samtidig planeres og udnyttes til Udvidelse af Strandoplagspladsen.

Nyhedsbrevets klumme
Abonnér på mine nyhedsbreve om
Fanøs kultur, natur og historie
Modtag med mellemrum en hilsen om ny viden og interessante historier om Fanø.
   

 


Arkiv med de første 20 nyhedsbreve
Arkiv med de følgende nyhedsbrevePubliceret 1. januar 2014. Idé, research, og layout: © - Aldus.dk.