Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Arabesken i flere udformninger
Tilbage

Arabesken er i kunsten og arkitekturen et ornament af smukt slyngede og stiliserede bladranker og figurer. Arabesken (også kaldet mauresk) udvikledes af araberne og især af maurerne i Spanien. Arabesken kendes dog siden hellenismen og er anvendt i romersk og byzantisk kunst. Den fik en stor renæssance omkring sidste århundredeskifte og hører hjemme i stilarterne art nouveau, art deco, Arts & Crafts, skønvirke, Jugend og symbolisme.
    Den engelske kunsthåndværker og socialist William Morris (1834-1896) tog især stilen til sig og tegnede en række karakteristiske typografiske skrifter i tidens dekorative og snørklede stil. Til venstre ses en side fra en af hans bøger om Shakespeare trykt på hans egen presse, The Kelmscott Press.
    Til højre et af periodens filosofiske hovedværker Friedrich Nietzsches Ecce Homo i design af Henri van de Velde fra 1908.

Trykt i København i 1599
Trykt i København af Henrik Waldkirch i 1599  Arabesk-udsnit
I renæssancens bogtryk anvendtes arabesken ofte som ornamentale borter. Her ses Arild Huitfeldts Historiske beskrivelse af hvad der har tildraget sig under Christian den Første. Bogen er trykt i København af Henrik Waldkirch i 1599. Herover ses et udsnit af borten og derunder borten skilt ad i sine enkelte typografiske dele.

Arabesken i 1967
Torben Brostrøms Labyrint og Arabesk 

Labyrint og arabesk er et gennemgående begrebspar i Torben Brostrøms essaysamling 'Labyrint og Arabesk' (1967). De står for hver sin karakteristiske måde, hvorpå den digteriske fantasi udfolder sig. Dette vises i et både lyrisk og episk stof strækkende sig fra Jens Baggesen over J.P. Jacobsen til vore dage, dansk og udenlandsk. Arabesken ses også her anvendt i en labyrint på Brostrøms bog. Den stammer fra en skriftprøve som Anton Janson i Leipzig udsendte i 1678, men den forekommer vist nok første gang allerede i Christoffel Plantins "Index Characterum" fra 1567.
Omslaget er tilrettelagt af Austin Grandjean.
bibliotek.dk
Tilbage
Til toppen

Epoke - danske romaner før 1900. Opdateret 1. november 2012.
Copyright 1999-2003 by Per Hofman Hansen og Iben Holk.

Aldus-blad