Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Georg Brandes ca. 1881
Foto ca. 1881. Original i Det kongelige Bibliotek
Rytter uden hest
Georg Brandes
1842-1927
Af IBEN HOLK
De ydre Ting, han maler, er Kapslerne
Ingen enkelt Form, ingen enkelt Gestalt
bandt den, som favned og fattede Alt.
      Fra digtet Proteus. Samlede Skrifter.
      Bind 12 (1902).


  Indhold

  1. Sagen og føreren
  2. Balladen om realismen
  3. Romantikeren
  1. Det moderne gennembrud
  2. Kulturradikalisme
  3. Værker, litteratur og links
 


Frigørelsens vej 1842-77I modsigelsernes tegn 1877-83Symbolet og manden 1883-95Magt og afmagt 1896-1914Uovervindelig taber 1914-27 Forsiderne til Jørgen Knudsens og Gyldendals biografi over Georg Brandes. Det monumentale 5-binds værk består af bindene: Frigørelsens vej 1842-77, I modsigelsernes tegn 1877-83, Symbolet og manden 1883-95, Magt og afmagt 1896-1914 og Uovervindelig taber 1914-27. Alle forsider er tilrettelagt af Niels Bøje Ziegler.
Publiceret 8. september 2005. Opdateret 1. januar 2016.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Georg Brandes-portrættet er produceret med støtte fra Augustinus Fonden.