Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Thomasine Gyllembourg. Drøm og Virkelighed og To Tidsaldre

Svalereden
Thomasine Gyllembourg
1773-1856
Af IBEN HOLK

"Jeg tror, at vi ledes nok saa sikkert
af vort Hjerte og vore Følelser,
som vi undertiden ansee for daarlige
og barnagtige, som af det bedragiske
Irlys, som vi kalde Fornuft."
Af brev til Carl Fr. Gyllembourg, 15. august 1801.

Introduktion  Du er på denne side

 1. Den konservative anarkist
 2. Elskværdighed og huslighed
 1. Grænseoverskridelser
 2. Litteraturhistorie: Romantisme

Biografi

 1. Barnebruden
 2. Skilsmissen
 3. Brevene
 4. Moderen, sønnen og elskeren
 5. Johan Ludvig Heiberg
 1. Moderhuset
 2. Faderhuset
 3. Værker
 4. Litteratur og links
 5. Slægtskabet

To Tidsaldre (1845) >

Elisabeth Hudes Thomasine Gyllembourg og Hverdagshistorierne (1951)   Klaus P. Mortensen: Thomasines oprør (1986)   Anne Marie Ejrnæs: Som svalen (1986)
Thomasine Gyllembourg har på mere end 150 års afstand formået at udløse en af de mest spændende biografier og en af de bedste romanbiografier fra nyere tid, nemlig Klaus P. Mortensens Thomasines oprør og Anne Marie Ejrnæs' romanbiografi Som svalen, begge fra 1986. Herfra er der indarbejdet synsvinkler i nedenstående portræt. Endvidere benyttes Elisabeth Hudes monografi fra 1951.
Thomasine Gyllembourg er interessant, fordi hun i dag mere end 150 år efter sit gennembrud stadig er aktuel. Hendes noveller og romaner genudgives og læses både for deres litterære kvaliteters skyld, og fordi de giver et nuanceret indblik i guldaldertidens familieliv, sociale forhold, selskabelighed og ikke mindst kærlighedsforståelse. Hun skriver i tidsrummet 1828-1845 - under pseudonym (man er vel kvinde!) - 25 romaner, 4 skuespil og et litterært testamente. Det samlede værk udgives i 12 bind fra 1849-1850.
    Træder den mere end 50-årige Thomasine Gyllembourg således sent ind i litteraturen - i lighed med Karen Blixen (1885-1962) - træder hun til gengæld tidligt ind i ægteskabet, idet hun bliver gift i en alder af blot 17 år og mor året efter. Den skilsmissehistorie, der kommer ud af det, begynder i 1801, varer resten af hendes liv, og har sat sig spor helt op i vor egen tid, fordi hun med sit oprør og følgende ægteskab med sin elsker legemliggør romantikkens og revolutionens tidsånd. Men ikke nok med det: hun artikulerer den også i sine fortællinger.
    Et nyt kvindeligt jeg og en ny kvindeforståelse eksponeres i hendes livshistorie, der både er ramme om og tyngdepunkt i det senere forfatterskab. Hun skriver direkte og tæt på livet, og er hendes erfaringer formet af romantikken, er hendes fortællinger udtrykt i den realisme, der i 1820erne vinder frem som ny stil. Romantisme er netop en kombination af romantik og realisme. Også på det litterære felt er Thomasine Gyllembourg nybrydende, idet hun opfinder en moralsk realisme, der er helt hendes egen - hverdagshistorien.Til 1. Den konservative anarkist
Til Biografi 1. Barnebruden
Til toppen

Publiceret 12. februar 2004. Opdateret 8. november 2005. © 2004 by Iben Holk og Per Hofman Hansen. Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.