Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Epoker og ismer - 1: Realisme

 Af IBEN HOLK


Litteraturteoretisk er det Herman Bang, der indfører realismen i dansk litteraturkritik med "Realisme og Realister" (1879). Epoke har tidligere behandlet debatten mellem Bang og Brandes. I det følgende opstilles en oversigt over tidligere beskrivelser og analyser i Epoke af realismens former, implikationer og perspektiver: Af ovenstående fremgår det, at 'realisme' udfolder sig i forskellige stilretninger og åndsformer: romantik, romantisme, naturalisme og symbolisme. Realisme er altid et spørgsmål om graden af virkelighed. I 1870erne sidestilles 'realisme' gerne med 'naturalisme', ofte bruges ordene i flæng, men naturalisme er en skærpet objektiv form for realisme: den samfundskritiske og socialpsykologiske med fokus på seksualitet og penge.
    Realismen er i virkeligheden mere omfattende end den objektive naturalisme, da realismen i lige så høj grad kan være subjektiv (impressionisme). Det er på dette centrale felt, vejene skilles imellem Bang og Brandes. Afgørende er det, at naturalisme/realisme i 1870erne under ét bruges i et politisk opgør med 'æstetik' (romantik) i kampen for et nyt menneskesyn og en ny samfundsform, hvor 'politik' sættes lig med 'realisme'. Det er en sådan politisering af litteraturen, der er det nye.


Opdateret 1. november 2012.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.