Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Mathilde Fibiger
Foto Det kgl. Bibliotek
Englebrevet
Mathilde Fibiger
1830-1872
Af IBEN HOLK

Jeg elsker Arbejdet i samme Grad, som jeg elsker Friheden.

Mathilde Fibiger i et brev fra 1870.


  Introduktion

 1. Den første
 2. Kvindehistorien
 1. Værker og udgaver

  Biografi

 1. Den store familie
 2. Tankens vinger
 3. Tolv breve
 4. En uhørt tale
 1. Nedgangen
 2. Helt ned og op
 3. Den direkte ledning
 4. Litteratur og links

  Clara Raphael. Tolv Breve (1850)
 1. Genre, tid og idé
 2. Heiberg og Fibiger
 3. Englebrevene
 1. Åbenbaringen
 2. Kønsløsheden
 3. Raphael-fejden

Publiceret 2. februar 2005. Opdateret 1. januar 2016.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.