Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Meir Goldschmidt
Foto ca. 1870. Original i Frederiksberg Bibliotek.
Nemesis-koden
Meïr Aron Goldschmidt
1819-1887
Af IBEN HOLK

Vi ere ikke til for Lykkes, Velbehags Skyld.
- Mennesket er til for at erkjende Ordenen
og bringe sig i Orden.

Fra Nemesis (1877)


  Introduktion

  Biografi

 1. Jøderne i Danmark
 2. Stamme, slægt og familie
 3. Gåsetårnets by
 4. Indenfor murene
 5. Piraten udenfor
 6. Europarejsen
 7. Proformaskab
 1. Hjemløs
 2. Genfødslen
 3. Arvingen og Ravnen
 4. Helligånden
 5. Efterliv
 6. Litteratur og links

  Nemesis (1877)
 1. Vejen til Nemesis
 2. Den religiøse roman
 3. Lovens lys
 4. Rejsen tilbage
 1. Verdensgudinden
 2. Hieroglyffer
 3. Nemesisordet
 4. Litteratur og links

Publiceret 8. april 2005. Opdateret 1. januar 2016.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.