Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Meïr Aron Goldschmidt

Nemesis-koden

Biografi, 13
Af IBEN HOLK

 1. Jøderne i Danmark
 2. Stamme, slægt og familie
 3. Gåsetårnets by
 4. Indenfor murene
 5. Piraten udenfor
 6. Europarejsen
 7. Proformaskab
 1. Hjemløs
 2. Genfødslen
 3. Arvingen og Ravnen
 4. Helligånden
 5. Efterliv
 6. Litteratur og links Du er på denne side

Goldschmidts forfatterskab - et udvalg
 • Livs Erindringer og Resultater. Udgivet med et efterslæt ved Morten Borup. Rosenkilde og Bagger, 1965. Bind 1-2.
  • Bind 1: Livserindringer og Resultater
  • Bind 2: Nemesis
  Søg i Bibliotek.dk
 • Hjemløs
  Ved læsning af Hjemløs anbefales Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs og Forlaget Borgens 2-binds-udgave ved Mogens Brøndsted fra 1999. Foruden selve romanen indeholder udgaven en efterskrift. Afsluttes med fyldige litteraturhenvisninger og noter.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Noveller og andre fortællinger
  Ved læsning af Goldschmidts noveller anbefales Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs og Forlaget Borgens udgave ved Thomas Bredsdorff fra 1994. Foruden novellerne indeholder udgaven en efterskrift. Afsluttes med fyldige litteraturhenvisninger og noter.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Arvingen
  Ved læsning af Arvingen anbefales Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs og Forlaget Borgens udgave ved Johnny Kondrup fra 1988. Foruden selve romanen indeholder udgaven en efterskrift. Afsluttes med fyldige litteraturhenvisninger og noter.
  Søg i Bibliotek.dk
 • M.A. Goldschmidts Dagbøger
  Ved læsning af Goldschmidts dagbøger anbefales Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs og Forlaget Borgens 2-binds-udgave ved Kenneth H. Ober, i samarbejde med Uffe Andreasen og Merete K. Jørgensen fra 1987. Foruden dagbøgerne indeholder udgaven en indledning, kommentarer samt personregister. Afsluttes med fyldige litteraturhenvisninger.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Meïr Goldschmidt: En jøde
  Søg i Bibliotek.dk
 • Meïr Goldschmidt: Ravnen
  Søg i Bibliotek.dk

Litteratur om Goldschmidt
 • Johnny Kondrup: Levned og tolkninger. Studier i nordisk selvbiografi. Odense Universitetsforlag, 1982, s. 78 ff. om: Goldschmidts Livs Erindringer og Resultater.
  bibliotek.dk
 • Mogens Brøndsted: Goldschmidts fortællekunst. Gyldendal, 1967.
  Om bl.a. En Jøde, Fortællinger 1846, Hjemløs, Arvingen, Ravnen og noveller.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Mogens Brøndsted: Meïr Goldschmidt. Gyldendal, 1965. (Gyldendals Uglebøger, 92-93).
  Om bl.a. jøderne i Danmark, Hjemløs, Fønix og Nemesis.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Hans Kyrre: M. Goldschmidt. 1919. Bind 1-2.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Knud Wentzel: Udvikling og påvirkning. Goldschmidts vej fra korsar til skriftklog. I: Kritik, nr. 10, 1969.
  bibliotek.dk
 • Aage Lærke Hansen: Fra dannelsesroman til udviklingsroman. I: Kritik, nr. 8, 1968.
  bibliotek.dk
 • Andre bøger om Meïr Aron Goldschmidt
  bibliotek.dk
 • Artikler i tidsskrifter og aviser om Meïr Aron Goldschmidt
  bibliotek.dk
Litteratur om Nemesis
 • Paul V. Rubow: Goldschmidt og Nemesis. (1968).
  bibliotek.dk
Litteratur om Hjemløs
 • Johan Fjord Jensen: Turgenjev i dansk åndsliv. Studier i dansk romankunst 1870-1900. (1969).
  bibliotek.dk
 • Sven Møller Kristensen: Den dobbelte eros. Studier i den danske romantik. (1972).
  bibliotek.dk
 • Ib Bondebjerg: Den hjemløse myte - en ideologisk analyse. Om dannelsesromanen og Goldschmidts Hjemløs. I: Kritik, nr. 23, 1972.
  bibliotek.dk
Litteratur om Ravnen
 • Lars Kruse-Blinkenberg: Jøden Simon Levi i M. Goldschmidts roman Ravnen. En religionshistorisk studie. (1998).
  bibliotek.dk

Om striden mellem Søren Kierkegaard og Corsaren:
 • D. Anthony Storm: A Commentary on Kierkegaard's Writings:
  The Third Period: The Corsair Affair (1845-46). The Activity of a Traveling Esthetician.
      This short period covers Denmark's most dramatic and well-known literary conflict of which Kierkegaard was the focus. The Corsair was a weekly satirical paper, which lampooned people of repute, and was itself considered disreputable, though it was read surreptitiously by many. Although Kierkegaard contributed only two articles to the conflict, the attack leveled against him was sustained for months.
 • Elias Bredsforff: Corsaren, Goldschmidt og Kierkegaard. [Forlaget] Corsaren, 1977.
  bibliotek.dk
 • Elias Bredsforff: Goldschmidts "Corsaren". Med en udførlig redegørelse for striden mellem Søren Kierkegaard og Corsaren. Sirius, 1962.
  bibliotek.dk

Goldschmidt på nettet


Tilbage til M.A. Goldschmidts hovedside Til toppen

Publiceret 9. juni 2005. Opdateret 1. november 2012.
© by Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.