Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke

KULTURARV I ØJENHØJDE
Epoke - danske romaner før 1900
Analyse • Periode • Portræt
Skrevet af IBEN HOLK og redigeret af PER HOFMAN HANSEN

H.C. Andersen, Jens Baggesen, Herman Bang, Steen St. Blicher, Georg Brandes, Sophus Claussen, Holger Drachmann, Mathilde Fibiger, M.A. Goldschmidt, Thomasine Gyllembourg, J.L. Heiberg, J.P. Jacobsen, Johannes V. Jensen, Johannes Jørgensen, Søren Kierkegaard, P.M. Møller, Henrik Pontoppidan, Gustav Wied

"Epoke - danske romaner før 1900" blev afsluttet i 2008.
Epoke blev til på Silkeborg Bibliotek i årene 1998-2008, hvorefter redaktionen blev lukket. Epokes sider og eksterne links opdateres derfor ikke længere.

Epoke modtog gennem årene støtte fra Augustinus Fonden, Uddannelses-styrelsens Mediesektion, Kunstrådet, Litteraturrådet, Styrelsen for Bibliotek og Medier, Edv. Petersens Biblioteksfond og Silkeborg Kommunes Kulturudvalg.
Tak til dem alle fordi de stod last og brast!