Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Om Epoke - danske romaner før 1900

Kolofon  Hvad er Epoke?
 • Epoke omhandler et udvalg af romankunstens resultater fra 1800-tallet - fra Jens Baggesen til Johannes V. Jensen.
 • Epoke bevæger sig op og ind i 1900tallet, når et forfatterskab og helheden gør det nærliggende.
 • Epoke er en introduktion til det enkelte forfatterskab, og den periode det formes af og er med til at forme. Portrættet er således en kombination af periode- og værkfortolkning.
 • Portrætterne er bygget op omkring værkernes æstetiske, etiske og tekniske investering og niveau med udgangspunkt i forfatterens biografi.
 • Som optakt bringes en guide Romanen - historie og genre, der følges op af en perspektivering på forholdet imellem epokens Dannelses- og udviklingsroman.
 • Epoker og ismer I - III er en idé- og åndshistorisk guide til epokens forskellige litterære stilretninger - romantik, realisme, naturalisme, symbolisme.
 • Epoker og ismer IV - Mytisme er et bidrag til en ny genre- og stilhistorie baseret på en fortolkning af Johannes V. Jensens mytedigtning.
 • Focus på litteraturhistorier undersøger, hvorledes symbolismen bliver fremstillet - eller fortegnet - i en række populære litteraturhistoriske værker til gymnasiet.
  Epoke og de trykte litteraturhistorier
 • I Epoke forenes pædagogik og formidling på en unik måde.
 • Litteraturhistorien får gennem Epoke nye dimensioner.
 • Epokes koncept opfordrer og inspirerer til at gå på opdagelse og fordybelse i litteraturen.
 • Epoke er lige anvendelig for såvel den almindelig læser som for elev og lærer på alle niveauer.
  Epokes målgrupper
 • Epoke henvender sig til alle, der interesserer sig for dansk litteratur- og kulturhistorie.
 • Epoke er et uundværligt redskab for den, der læser og beskæftiger sig med dansk litteraturhistorie - det være sig i gymnasium, HF, VUC eller på universiteterne.
  Epokes redaktion 1998-2009
 • Nylæsning og nytolkning til Epoke blev skrevet af litteraturhistorikeren, cand. phil. Iben Holk.
 • Fhv. webredaktør og bibliotekar Per Hofman Hansen stod for Epokes redaktion, litteratursøgning, ressourceindsamling, formattering og webpublicering.
  Copyright
 • Fotokopier og prints fra denne hjemmeside er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.

Epoke har modtaget støtte fra Undervisningsministeriets Mediesektion
Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje Litteraturrådet
Edvard Pedersens Biblioteksfond Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg

Til toppen
Til hovedsiden

© by Per Hofman Hansen og Iben Holk.
Opdateret 1. januar 2016.