Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Søren Kierkegaard tegnet i 1854 af H.P. Hansen. Original i Det kgl. Bibliotek
Søren Kierkegaard tegnet i 1854 af H.P. Hansen. Original i Det kgl. Bibliotek.
Latterfuglen
Søren Kierkegaard
1813-1855
Af IBEN HOLK
Den, der veed at tie, han opdager et Alphabet, der har ligesaa mange Bogstaver som det almindelige brugelige, saaledes, at han kan udtrykke Alt i sit Tyvesprog, saa intet Suk er saa Dybt, at han jo har den Latter, der svarer dertil i Tyvesproget.

Gjentagelsen (1843)


Introduktion

 1. Sandhedsidé
 2. Værkets maskepi
 3. Livets rente
 

Biografi

 1. Drillepinden
 2. Dandyflos
 3. Søren og Regine
 4. Tankestregen
 5. Glosekræmmeren
 6. Corsaren
 7. Prædikerens tro
 1. 'Hiin Enkelte'
 2. Kirkestormer
 3. 'Sandhedsvidne'
 4. Bræk og slip
 5. Dødssejren
 6. Værker
 7. Litteratur og links

Joakim Garff: SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi F.J. Billeskov Jansen: Kierkegaard. Introduktion til Søren Kierkegaards liv og tanker Leif Bork Hansen: Søren Kierkegaards hemmelighed og eksistensdialektik Johannes Sløk: Kierkegaards univers. En ny guide til geniet Peter Thielst: Livet forstås baglæns men leves forlæns. Historien om Søren Kierkegaard

  Enten - Eller >
Publiceret 24. juni 2004. Opdateret 1. jnuar 2016.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.