Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Søren Kierkegaard

Litteratur og links

Biografi, 14
Af IBEN HOLK og PER HOFMAN HANSEN

 1. Drillepinden
 2. Dandyflos
 3. Søren og Regine
 4. Tankestregen
 5. Glosekræmmeren
 6. Corsaren
 7. Prædikerens tro
 1. 'Hiin Enkelte'
 2. Kirkestormer
 3. 'Sandhedsvidne'
 4. Bræk og slip
 5. Dødssejren
 6. Værker
 7. Litteratur og links Du er på denne side


Litteratur og links


Joakim Garff: SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi Leif Bork Hansen: Søren Kierkegaards hemmelighed og eksistensdialektik Johannes Sløk: Kierkegaards univers. En ny guide til geniet Peter Thielst: Livet forstås baglæns men leves forlæns. Historien om Søren Kierkegaard Kierkegaards samlede værker

Litteratur

Moderne tekstkritisk udgave af Kierkegaards samlede værker
 • Uanset hvilken tekst af Kierkegaard man kaster sig over, vil man have stor glæde af Søren Kierkegaard Forskningscenterets nye kritiske udgave 'Søren Kierkegaards Skrifter'. Den består af såvel alle Kierkegaards skrifter som tekst- og kildekritiske kommentarbind under redaktion af Niels Jørgen Cappelørn Joakim Garff, Johnny Kondrup og Alastair McKinnon. Det omfattende værk bliver udgivet på Gads Forlag, og vil, når det er afsluttet, omfatte 55 bind!
  Søren Kierkegaards Skrifter. Bind 1-55. (1997-2009).
  Søg i Bibliotek.dk
Biografi. Liv og værk
 • Joakim Garff: SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi (2000).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Søren Kierkegaard til hverdagsbrug. Udvalgt og redigeret af Johan de Mylius (1998).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Børge Andersen: Et vendepunkt i Søren Kierkegaards liv. Artikler af P.L. Møller og Søren Kierkegaard (1997).
  Om 'Corsarstriden' foranlediget af en artikel af P.L. Møller i 'Gæa. Æsthetisk Aarbog' for 1845.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Bjarne Troelsen: Manden på flydebroen. En fortælling om Søren Kierkegaard og det moderne menneskes tilblivelse (1997).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Joakim Garff: "Den søvnløse". Kierkegaard læst æstetisk/biografisk (1995).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Leif Bork Hansen: Søren Kierkegaards hemmelighed og eksistensdialektik (1994).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Peter Thielst: Livet forstås baglæns, men må leves forlæns. Historien om Søren Kierkegaard (1994).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Søren Kierkegaard - En film. Af Anne Regitze Wivel (1994). [Videofilm og teksthefte med 'Citater og perspektiver'].
  Søg i Bibliotek.dk
 • F.J. Billeskov Jansen: Kierkegaard. Introduktion til Søren Kierkegaards liv og tanker (1992; 1993).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Carl Jørgensen: Søren Kierkegaard. En biografi med særligt henblik på hans personlige etik. Bind 1-5 (1964).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Johannes Hohlenberg: Den ensommes vej. En fremstilling af Søren Kierkegaards værk (1948; 1968).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Johannes Hohlenberg: Søren Kierkegaard (1940; 1963).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Georg Brandes: Søren Kierkegaard. En kritisk fremstilling i grundrids (1877; 1967).
  Søg i Bibliotek.dk
Til toppen

Biografi. Biografiske kilder
 • Niels Thulstrup: Kierkegaards København (1987).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Wladimir Herman: Kierkegaards sidste dage. Et skuespil (1982).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Grethe Kjær: Barndommens ulykkelige elsker. Kierkegaard om barnet og barndommen (1986).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Grethe Kjær: Søren Kierkegaards seks optegnelser om den store jordrystelse (1983).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Grethe Kjær: Den gådefulde familie. Historien bag det kierkegaardske familiegravsted (1981).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Paul V. Rubow: Kierkegaard og hans samtidige (1950).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Sejer Kühle: Søren Kierkegaard. Barndom og ungdom (1950).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Rikard Magnussen: Det særlige Kors (1942).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Frithiof Brandt og Else Hammel: Søren Kierkegaard og pengene (1935).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Hjalmar Helweg: Søren Kierkegaard. En psykiatrisk-psykologisk studie (1933).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Frithiof Brandt: Den unge Søren Kierkegaard. En række nye bidrag (1929).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Carl Weltzer: Peter og Søren Kierkegaard (1916).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Carl Koch: Søren Kierkegaard og Emil Boesen (1901).
  Søg i Bibliotek.dk
Til toppen

Søren Kierkegaard til hverdagsbrug. Udvalgt og redigeret af Johan de Mylius Birgit Bertung: Den dialektiske svæven Anne Regitze Wivels film om Søren Kierkegaard Joakim Garffs biografi SAK Kierkegaards æstetik af Poul Erik Tøjner, Joakim Garff, Jørgen Dehs

Værk: Filosofi og teologi
 • Birgit Bertung: Den dialektiske svæven. Studier i Søren Kierkegaards begreber om dialektik, tro og vilje (1998).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Birgit Bertung: Søren Kierkegaards filosofi. En ny læsning til nye læsere (1996).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Anders Kingo: Analogiens teologi. En dogmatisk studie over dialektikken i Søren Kierkegaards opbyggelige og pseudonyme forfatterskab (1995).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Birgit Bertung: Kierkegaard, kristendom og konsekvens. Søren Kierkegaard læst logisk (1994).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Marie Kikulová Thulstrup: Kierkegaard i kristenlivets historie (1991).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Otto Bertelsen: Dialogen mellem Grundtvig og Kierkegaard (1990).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Anders Kingo: Den pseudonyme tale. en studie over eksistensanalysens kategori i Søren Kierkegaards forfatterskab (1988).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Anders Kingo: Den opbyggelige tale. En systematisk-teologisk studie over Søren Kierkegaards opbyggelige forfatterskab (1987).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Birgit Bertung: Om Kierkegaard, kvinder og kærlighed. En studie i Søren Kierkegaards kvindesyn (1987).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Henrik Bandak: Syndefaldet. Tænkning og eksistens. Ødipus, Kierkegaard, Ibsen (1987).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Harald Høffding: Søren Kierkegaard som filosof (1892; 1989).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Johannes Sløk: Da Kierkegaard tav. Fra forfatterskab til kirkestorm (1980).
  Søg i Bibliotek.dk
 • P.G. Lindhardt: Vækkelse og kirkelige retninger (1951; 1978).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Johannes Sløk: Kierkegaard - Humanismens tænker (1978; 1995).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Ib Ostenfeld: Søren Kierkegaards psykologi. Undersøgelse og Indlevelse (1972).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Gregor Malantschuk: Frihed og Eksistens. Studier i Søren Kierkegaards Tænkning (1980).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Gregor Malantschuk: Fra individ til den enkelte. Problemer omkring Friheden og det etiske hos Søren Kierkegaard (1978).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Gregor Malantschuk: Dialektik og Eksistens hos Søren Kierkegaard (1968; 1990).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Jørgen Bukdahl: Søren Kierkegaard og den menige mand (1961; 1996).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Carl Weltzer: Grundtvig og Søren Kierkegaard (1952).
  Søg i Bibliotek.dk
Til toppen

Værk: Digtning og kritik
 • Anders Thyrring Andersen: At forføre til tavshed. Søren Kierkegaard præsenteret (2002).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Birgit Bertung: Den utidige Kierkegaard - og vor tid (2000).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Jørgen Bonde Jensen: Jeg er kun en digter. Om Søren Kierkegaard som skribent (1996).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Poul Erik Tøjner: Kierkegaards æstetik. Af Poul Erik Tøjner, Joakim Garff, Jørgen Dehs (1995).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Carl Henrik Koch: Kierkegaard og "Det interessante". En studie i en æstetisk kategori (1992).
  Søg i Bibliotek.dk
 • F.J. Billeskov Jansen: Ord og toner. Æstetikerens æstetik. I hans: Muserne er kærlige søstre. Samspil mellem kunst og litteratur (1992).
  Søg i Bibliotek.dk
 • F.J. Billeskov Jansen: Studier i Søren Kierkegaards litterære kunst (1951; 1987).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Henrik Stangerup og Roger Pool: Dansemesteren. Sider af Søren Kierkegaard (1984).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Niels Barfoed: Don Juan. En studie i dansk litteratur (1978).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Merete Jørgensen: Kierkegaard som kritiker (1978).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Søren Gorm Hansen: H.C. Andersen og Søren Kierkegaard i dannelseskulturen (1976).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Johannes Sløk: Shakespeare og Kierkegaard (1972).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Carl Roos: Kierkegaard og Goethe (1967).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Aage Henriksen: Søren Kierkegaards romaner (1954; 1969).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Vilhelm Andersen: Søren Kierkegaard. I: Tider og Typer af dansk Aands Historie. Første Række: Humanisme. Anden Del: Goethe, II: Det 19. århundredes sidste halvdel (1916), s. 65-108.
  Søg i Bibliotek.dk
Litteratur om 'Enten – Eller' Bibliografi

Links: Ressourcer på internettet

På internettet findes meget store mængder Kierkegaard-information, men kun ganske få er af høj kvalitet. Her har vi valgt udelukkende at linke til helt centrale steder og udelukkende til steder, der kan relateres til Kierkegaard og Enten - Eller. Endelig har vi vægtet dansksprogede steder højest. Vil du videre til andre Kierkegaard-sider, kan du følge de linksamlinger, som andre har udarbejdet, og som er anvist i afsnittet nederst på siden.
Centrale Kierkegaard-websteder:
 • Søren Kierkegaard Forskningscenteret
  Centeret har til formål at varetage og fremme Kierkegaardforskningen nationalt og internationalt fra såvel litterære, som teologiske og filosofiske vinkler, og at tilvejebringe en komplet nyudgivelse af alt, hvad der er overleveret fra Søren Kierkegaards hånd.
 • Finn Hauberg Mortensen: Søren Kierkegaard biografi. (Arkiv for Dansk Litteratur)
  Foruden en biografisk introduktion findes følgende tekster af Kierkegaard i fuldtekst:Begrebet Angest, Dagbøger i udvalg, Frygt og Bæven, Sygdommen til Døden, Tre opbyggelige Taler, Ypperstepræsten - Tolderen - Synderinden.
 • D. Anthony Storm's Commentary on Kierkegaard
  This website concerns itself with providing a commentary on every work of Kierkegaard. All of the remaining materials are supplementary in nature. It is my hope that this site may prove to be a tool of research for serious students and amateurs alike.
 • Søren Kierkegaard. (Stanford Encyclopedia of Philosophy)
  Overskuelig engelsksproget introduktion til Kierkegaard: Hans liv, retorik, æstetik, etik, religion, politik, kronologi, bibliografi.
 • Håndskrifter fra Søren Kierkegaard Arkivet. (Det kongelige Bibliotek)
  Baseret på udstillingen Kierkegaard. Den hemmelige Note, Rundetaarn, København, juni 1996, arrangeret af Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Niels Jørgen Cappelørn og Søren Kierkegaard Selskabet ved Joakim Garff.
 • Portrætter af Søren Kierkegaard. (Det kongelige Bibliotek)
  Niels Christian Kierkegaards tegninger fra 1838/1840, Peter Klæstrups tegning fra 1845(?), Marstrands tegninger fra 1870 og H.P. Hansens tegning fra 1854.
Et udvalg af Kierkegaard-linksamlinger:


Til Enten – Eller, 1
Tilbage til Søren Kierkegaards hovedside
Til toppen

Publiceret 26. juni 2004. Opdateret 1. november 2012. © 2004 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.