Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Pontoppidan-foto fra www.nobel.se
Ca. 1916 fra Nobel e-Museum
Ørneøje
Henrik Pontoppidan
1857-1943
Af IBEN HOLK
... at have sine Rødder i selve
den menneskelige Urgrund, at suge
Næring fra et Instinkt, der laa udenfor
Naturen, og som, hvor det i det hele taget
fandtes, tilsidst overvandt denne.

          Fra: Lykke-Per (1898-1904).

Introduktion  Du er på denne side


 

 1. Den nutidige
 2. Hovedlinier og faser
 1. Den fremmede

Biografi

 1. Drengen i Randers
 2. Polytekniker
 3. Schweiz-rejse
 4. Vendepunktet
 5. Schaff
 6. Døden i Østby
 7. Antoinette
 1. På Parnasset
 2. Brandes-linjen
 3. Journalistik
 4. Nobelprisen
 5. Ørnen i Ordrup
 6. Værker
 7. Litteratur og links

Romananalyser

Introduktion
Små romaner
Det forjættede Land
Lykke-Per


Knut Ahnlund: Henrik Pontoppidan. Fem huvudlinier i författerskapet  Elias Bredsdorff: Henrik Pontoppidan og Georg Brandes. En kritisk undersøgelse af Henrik Pontoppidans forhold til Georg Brandes og Brandes-linjen i dansk åndsliv  Ejnar Thomsen: Henrik Pontoppidan. Gyldendals Uglebøger 1965  Pontoppidan: Holdninger og Meninger. Af Urbanus dagbog  Elsebeth Diderichsen: Den umulige kærligheds nødvendighed hos Henrik Pontoppidan   Thorkild Skjerbæk: Kunst og budskab. Studier i Henrik Pontoppidans forfatterskab

Til toppen

Publiceret 9. november 2004. Opdateret 1. januar 2016.
© by Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.