Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Henrik Pontoppidan

Ørneøje

Biografi, 14
Af IBEN HOLK

 1. Drengen i Randers
 2. Polytekniker
 3. Schweiz-rejse
 4. Vendepunktet
 5. Schaff
 6. Døden i Østby
 7. Antoinette
 1. På Parnasset
 2. Brandes-linjen
 3. Journalistik
 4. Nobelprisen
 5. Ørnen i Ordrup
 6. Værker
 7. Litteratur og links Du er på denne side


Litteratur og links
 • Vilhelm Andersens: Henrik Pontoppidan. Et nydansk forfatterskab (1917) i forbindelse med Nobelprisen og digterens 60-års fødselsdag.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Ejnar Thomsen: I følge med Henrik Pontoppidan. En citat-mosaik. I: Henrik Pontoppidan. Til minde. Redigeret af Ejnar Thomsen, 1944, s. 33-127. Genudgivet 1965, se herunder:
  Søg i Bibliotek.dk
 • Ejnar Thomsen: Henrik Pontoppidan. En citatmosaik. 1965. (Gyldendals Uglebøger, nr. 122). Optryk af ovenstående.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Knut Ahnlund: Henrik Pontoppidan. Fem huvudlinier i författerskapet (1956; 1972).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Karl V. Thomsen: Hold galden flydende. Tanker og tendenser i Henrik Pontoppidans forfatterskab (1957).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Bent Haugaard Jeppesen: Henrik Pontoppidans samfundskritik. Studier over den sociale debat i forfatterskabet (1962; 1977).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Elias Bredsdorff: Henrik Pontoppidan og Georg Brandes. En kritisk undersøgelse, bind 1-2 (1964).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Thorkild Skjerbæk: Kunst og budskab. Studier i Henrik Pontoppidans forfatterskab (1970).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Klaus P. Mortensen: Ironi og utopi. En bog om Henrik Pontoppidan (1982).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Niels Kofoed: Henrik Pontoppidan. Anarkismen og demokratiets tragedie (1986).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Elsebeth Diderichsen: Den umulige kærligheds nødvendighed hos Henrik Pontoppidan (2002).
  Søg i Bibliotek.dk
Links
 • Henrik Pontoppidan. Portal for læsere, studerende, lærere og forskere. Websted publiceret i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Det kongelige Bibliotek og Pontoppidan Selskabet. Redaktion: Flemming Behrendt og Henrik Loft Nielsen.
 • Knud Michelsen: Henrik Pontoppidan. (Arkiv for Dansk Litteratur: Perioden 1870-1890).
 • Lars Handesten: Kulturbyen i dansk digtning I: Bogens Verden, 1996 nr. 4.
  København var kulturby i 1996. Det billede, som litteraturen tegner af byen, er langt fra det rene skønmaleri, men et nærmest endeløst, kritisk portræt. Der er mere opsang end lovsang i digternes ord til byen og dens borgere, som dette strejftog gennem digtningens København vil vise.

Tilbage til Henrik Pontoppidans hovedside Til toppen

Publiceret 25. oktober 2004. Opdateret 1. november 2012.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.