Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke

Storken og Dandserinden.
Papirklip fremstillet af H.C. Andersen ca. 1860.
Storken
H.C. Andersen
1805-1875
Af IBEN HOLK

Natur og Hjerte blev,
de to, af hvem Du lærte,
Derfor Du sødt henrev.
Af Gud Du Åndens Flamme fik,
Den sidder i dit Hjerte,
Den lyser i dit Blik.
H.C. Andersens "Levvel" til Jenny Lind 19. sept. 1843.

Biografi

 1. Barndom i Odense
 2. Stormløb i København og skolebænken
 3. De første værker og kærligheden
 4. Europarejsen
 1. Eventyrdigteren
 2. De sidste år
 3. Bibliografi, litteratur og links
 4. Litteraturhistorie: Romantisme

Romanrækken

Improvisatoren O.T. Kun en spillemand De to Baronesser At være eller ikke være Lykke-Peer

Improvisatoren (1835)
O.T. (1836)
Kun en spillemand (1837)
De to baronesser (1848)
"At være eller ikke være." (1857)
Lykke-Peer (1870)

Når sneen smelter, når skovene blive grønne, da komme storkene tilbage fra deres lange rejse. I det fjerne Africa have de været, drukket af Nilens vande, hvilet på pyramiderne. Beboerne af Siciliens kyster og af Italiens Cap Mysenum sige, at årligt på en bestemt tid komme storkene i store flokke over havet og udhvile sig der på bjergskråningerne, der ganske bedækkes; med eet flyve de op, bort mod Norden, over Alpernes sne og skyer, hvor hoben fordeles i flokke. Den mindste flok, som den største, veed at styre mod landet, den har hjemme i. Det er just ej den mindste skare, som flyver til det lille Danmark. Hver enkelt kender den havbugt, han må søge, kender skovens bøjning og den hvide skorsten på herregårdens takkede gavl, hvor reden venter. Forunderlige mystiske fugle! på eders ryg rider vårguden ind i landet, og skovene blive mere grønne, græsset frodigere, luften varmere! Et sådant par er vendt tilbage ...
Fra indledningen til 'Kun en Spillemand'.

Myte og portræt
H.C. Andersen er så kendt, at han næsten kan fremstå som en 'upersonlig' figur eller kliché. Spektakulær og anonym på samme tid - ligesom Rundetårn eller Tivoli. Verdensberømt for sin livshistorie og eventyrene uanset at de færreste har læst mere end en snes stykker af de i alt 156. Og endnu færre har læst hans seks romaner. Det er til gengæld dem, som vi skal beskæftige os med her på Epoke.
    Dramatiker var han også. Det meget store antal værker fra hans hånd har i halvandet århundrede ligget bomstille, men venter måske blot på at blive genopdaget af det rette ensemble. Rigtigt grebet an vil der kunne blive tale om epokegørende teaterhistorie. Og hvorfor ikke?
    Litteraturen om H.C. Andersen er naturligvis kolossalt omfattende ikke alene her i landet. Sidste skud på stammen er den engelske litteraturforsker Jackie Wullschlagers store, velanmeldte biografi, der udkom i 2001. Oversat til dansk af Pia Juul.
    I nærværende version af biografien kombineres helhed og overblik med den livsvigtige detalje, således at helikopter-overblikket over det biografiske landskab suppleres med nærbilledet af et græsstrå - eller en blomst. Der refereres hovedsagelig til det store 4-binds værk (1993-1998) på ikke mindre end 1600 sider af forfatteren og biografen Bjarne Nielsen Brovst, der år for år følger H.C. Andersens vej gennem livet. Omfanget må ikke afskrække læseren ffr dette helt enestående værk:

Skomagerens søn Lykkens smed Guldets klang Den ensommes lod

 • Skomagerens søn. Slægten og barndommen 1745-1819. (1993)
 • Lykkens smed. Ungdom og læreår 1819-1827. (1994)
 • Guldets klang. Manddomsår og første gennembrud 1827-1835. (1995)
 • Den ensommes lod. Berømmelse og nederlag 1835-1845. (1998)

Brovst benytter et rigt kildemateriale af breve og dagbøger, biografiske og historiske værker, hvorfra der, hvad brevene angår, stort set citeres i deres helhed, således at virkeligheden taler for sig selv, monteret med den særlige situationsfornemmelse, der gør beretningen og hele historien nuanceret og endnu mere utrolig. Desuden sammenkæder Brovst de fyldige citater med nogle fint pointerede kommentarer, der perspektiverer stoffet på skærpet og ofte humoristisk vis.

Johan E. de Mylius: H.C. Andersen - liv og værk Johan E. de Mylius: Hr. Digter Andersen Niels Kofoed: H.C. Andersen - den store europæer Bente Kjølbye: H.C. Andersen og veninderne

Endvidere benyttes HCA-forskeren Johan E. de Mylius' H.C. Andersen - Liv og værk. En tidstavle 1805-1875 (1993), ny udgave: H.C. Andersens liv. Dag for dag (1998), og den grundlæggende og forbilledlige antologi Hr. Digter Andersen. Liv, Digtning, Meninger (1995), samt Niels Kofoeds H.C. Andersen - den store europæer (1996). Afsnittet om HCAs sidste år benytter Bente Kjølbyes fortræffelige H.C. Andersen og veninderne (1997) som kilde.
    H.C. Andersens selvbiografiske værker konsulteres. Det drejer sig om følgende: Levnedsbog 1805-1831 (1926 og senere), Mit eget eventyr uden digtning (1847 i Tyskland) og dobbeltbindet Mit livs Eventyr (1855) samt H.C. Andersens Dagbøger 1825-1875 (1976 og senere).


Yderligere læsning
Bibliografi, litteratur og links i øvrigt.

1. Barndom i Odense
Til toppen

Publiceret 15. september 2002. Opdateret 1. januar 2016.
Copyright by Iben Holk og Per Hofman Hansen.

Aldus-blad