Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
H. C. Andersen

Bibliografi, litteratur og links

 
Ved IBEN HOLK og PER HOFMAN HANSEN


H.C. Andersens biografi
H.C. Andersens biografi i øvrigt
 • H.C. Andersen bryder igennem som romanforfatter. I: Fogtdals Illustreret Tidende. Guldalderen. Billeder af danskernes liv. August 2004, nr. 4, s. 32-33.
  "Rejsens rige frugt. Efter kun et par måneders ophold i Rom får den 27-årige forfatter ideen til en italiensk 'novelle'. Hjemme i Danmark svlumer den op til succesromanen om Improvisatoren".
 • Jackie Wullschlager: H.C. Andersen. En biografi. Kbh., 2002. Ud fra breve, dagbøger og samtidige beretninger forsøger forfatteren at beskrive HCA's indre tanker, bekymringer og frygt.
 • Kirsten Dreyer: H.C. Andersen og Jonas Collin den yngre. En brevveksling 1855-1875. Museum Tusculanum, 2001.
 • Bodil Wamberg: De er den jeg elsker højest. Venskabet mellem H.C. Andersen og Edvard Collin. Kbh., 1999. Baseret på efterladte breve mellem HCA og Edvard Collin skildres deres livslange venskab.
 • Nikolaj Bøgh: "Velkommen til en lykkelig Reise". På rejse med H.C. Andersen 1873. Kbh., 1998. Et indblik i forfatterens liv i hans sidste leveår og i rejsernes store betydning for ham.
 • Helge V. Qvistorff: På rejse i Sverige med H.C. Andersen. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1996.
 • Johan de Mylius: Hr. Digter Andersen. Liv, digtning, meninger (1995). Med uddrag af H.C. Andersens romaner inddelt efter fire temaer "den sociale erfaring", "religiøsitet", "teknik, videnskab og industri" og "kunsten og kunstneren".
 • Niels Kofoed: Et livsvarigt venskab. H.C. Andersen og B.S. Ingemann. C.A. Reitzel, 1992.
 • Klaus P. Mortensen: Svanen og Skyggen. Historien om unge Andersen. Gad, 1989. (Gads Biografiserie).
 • Villy Sørensen: De djævelske traumer. Om H.C. Andersens romaner. I: Villy Sørensen: Hverken-eller, 1961, s. 136-157.
Specielt om HCA's romaner
 • Johan de Mylius: Myte og roman. H.C. Andersens romaner mellem romantik og realisme. En traditionshistorisk undersøgelse. Kbh., 1981.
 • Niels Kofoed: Guldalderdrøm og genifeber. Essays fra romantikkens tid. C.A. Reitzel, 2001.
  Indhold: H.C. Andersen og Goethe (s. 11-31), H.C. Andersens Billedbog uden Billeder (s. 49-70), Arabesken og det groteske i H.C. Andersens forfatterskab (s. 125-138).
 • Claes Kastholm Hansen: Den kontrollerede virkelighed. Virkelighedsproblemet i den litterære kritik og den nye danske roman i perioden 1830-1840. Kbh., 1976, s. 78-84.
 • Aage Jørgensen: Helte hos H.C. Andersen. - i: Bøgens fædreland og andre guldalderstudier. Redaktion: Aage Jørgensen. Århus, CUK, 1999, s. 109-131.
 • Aage Jørgensen: Den ukendte H.C. Andersen. - i: Sammes: Omkredsninger. Artikler og anmeldelser. Akademisk Forlag, 1974, s. 32-43.
 • Litteraturen om H.C. Andersen. H.C. Andersen Bibliografi. Publiceret af ADL - Arkiv for Dansk Litteratur.
Epokes specialsider med tilknytning til H.C. Andersen Herregårde, som H.C. Andersen besøgte


Til toppen
Tilbage til H.C. Andersens hovedside


Publiceret 15. september 2002. Opdateret 1. januar 2016.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.