Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Mathilde Fibiger

Englebrevet

Introduktion, 3
Af IBEN HOLK

 1. Den første
 2. Kvindehistorien
 1. Værker Du er på denne side


Originaludgaven 1851  Eva Bendix udgave fra 1976  Lise Busk-Jensens udgave fra 1994  Tine Andersen og Lise Busk-Jensen - Mathilde Fibiger - Clara Raphael. Kvindekamp og kvindebevidsthed i Danmark 1810-1870  Lise Sørensen Den nødvendige nedtur. Besyv om Mathilde Fibiger og kvindernes gamle sag

Værkoversigt
 • Clara Raphael. Tolv Breve (1850). Roman.
 • Hvad er Emancipation? (1851). Essay under pseud. Sophia A***
 • Et Besøg (1851). Fortælling.
 • En Skizze efter det virkelige Liv (1853). Roman.
 • Minona (1854). Roman.
 • Den ensommes Hjem. Artikel i: Tidskrift för hemmet (1869).
 • Jammers Minde. Artikel i: Tidskrift för hemmet (1870).

Udgaver
 • Ved læsning af romanen Clara Raphael. 12 Breve anbefales Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs udgave ved Lise Busk-Jensen fra 1994. Foruden Clara Raphael og Fibigers egentlige litterære hovedværk Minona indeholder udgaven en omfattende efterskrift med afsnit om bl.a. frihed og selvrealisering, Fibiger og Heiberg, modtagelsen af romanen, forfatterinde i 1850'ernes København, incest og forlokkelse, tekstforhold samt noter og litteraturhenvisninger.
  bibliotek.dk
 • Den komplette tekst til Clara Raphael er tilgængelig som fuldtekst elektronisk dokument på Arkiv for Dansk Litteratur, Det kongelige Bibliotek.
 • Clara Raphael. 12 Breve. 1851 og alle senere udgaver.
  bibliotek.dk
 • Minona. En Fortælling af Forf. til "Clara Raphaels breve" Mathilde Fibiger. 1854 og alle senere udgaver.
  bibliotek.dk
 • En Skizze efter det virkelige Liv. 1853.
  bibliotek.dk

Litteratur og links
Tilbage til Mathilde Fibigers hovedside Til toppen

Publiceret 18. april 2005. Opdateret 5. januar 2006. © by Iben Holk og Per Hofman Hansen.
Produceret med støtte fra Undervisningsministeriet.