Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Thomasine Gyllembourg

Svalereden

Introduktion, 2
Af IBEN HOLK

  1. Den konservative anarkist
  2. Elskværdighed og huslighed Du er på denne side
  3. Grænseoverskridelser


Elskværdighed og huslighed
Til denne brug opfinder Thomasine Gyllembourg lige så stille en ny litterær genre, nemlig den opdragende eller belærende realisme. Selv belært om sine fortællingers gennemslagskraft i samtiden får hun større mod og mere dristighed til i dybden at analysere og fremstille tidens dårligdomme og ulykker til advarsel og fortællingerne er tillige vejledning af hendes yndlingslæser: den ideale kvinde. Hende er det, der skal reddes ud af elendigheden med seksuelt misbrug til den ene side og erotisk forkølelse til den anden.
    Diskret og med snarrådig kyndighed lister Thomasine sit program ind i læserens bevidsthed. Programmet er højnelsen af kvindens status, hendes dannelse. Hun skal gøres elskværdig, værdig at elske. Dette opnås kun igennem ægthed - ægte følelser og ægte handlinger. Men de er ikke altid så lette at definere eller vurdere, da de nye værdier er sammensatte. Frihed kan føre til fordærv i stedet for til skønhed og glæde. Hengivelse til sløvhed i stedet for åndelig spændstighed. Huslighed til tristhed og klaustrofobi i stedet for elegancens hjerterum.
    Det er vel at mærke ikke emancipation, hun prædiker. Det er den ideale kvindes selvstændiggørelse SAMMEN med en mand, det drejer sig om, og det er rigtignok noget andet. Hendes forståelse af kvindefrigørelse finder sted INDEN FOR hjemmet og i hjemmet, da det er her den nye kvinde opnår en værdig, uundværlig og fremrykket position. Hjemmet er kulturens midtpunkt. Som kvinden er hjemmets.
    Den nye kvinde, der forstår at udvikle sin kvindelighed som hustru, datter, moder, søster, elskerinde og værtinde, udgør en ny tids autoritet, bestående af følelsesmæssige kvaliteter. En sådan kvinde vil blive beundret, tilbedt og elsket, når hun udfolder sit væsen i frihed, pligter og harmoni. Hun er selve inkarnationen af harmoni, hvilket er hendes beskyttelse og udfordring. Hun er, hvad hele verden drejer sig om. Og det er sandt! Hun virker formende ind på sine familiemedlemmer og dermed på samfundet. Her opstår det kærlige og omsorgsfulde menneske, hvis virke skulle opretholdes langt ind i det 20. århundrede, og som endnu eksisterer - i feminismens og modernismens ruiner af samme kvindefigur.
    Sit første markante efterliv opnår fru Gyllembourg, da svigerdatteren og skuespillerinden Johanne Luise Heiberg i 1882 udgiver Thomasine Gyllembourgs og P.A. Heibergs brevveksling, som hun kaldte 'En Beretning, støttet paa efterladte Breve'. De foregriber på både identitetshistorisk og litteraturhistorisk niveau flere fronter og pointer i den nordiske sædelighedsfejde, som de dumper lige ned midt i, og det har sikkert også været hensigten. Her ville Thomasine være på bølgelængde med Elisabeth Grundtvig og Bjørnstjerne Bjørnson.


Til 3. Grænseoverskridelser
Tilbage til Thomasine Gyllembourgs hovedside
Til toppen

Publiceret 27. januar 2004. © 2004 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.