Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Georg Brandes

Værker, litteratur og links

Introduktion, 5
Af IBEN HOLK

 1. Sagen og føreren
 2. Balladen om realismen
 3. Romantikeren
 1. Det moderne gennembrud
 2. Kulturradikalisme
 3. Værker, litteratur og links Du er på denne side
 


Georg Brandes' værker i oversigt

1860erne
 • Begrebet den tragiske Skæbne. (Guldmedaljeafhandling om skæbneideen i den græske tragedie, 1862)
 • Magisterkonferens om idéfilosofi og kunstteori (1864)
 • Dualismen i vor nyeste Filosofi (1866)
 • Æstetiske Studier (1868)
 • Kvindernes Underkuelse. Overs. af John Stuart Mill (1869)
1870erne
 • Kritiker og Portrætter (1870)
 • Den franske Æstetik i vore Dage. Doktordisputats (1870)
 • Danske Digtere (1877)
 • Søren Kierkegaard (1877)
 • Indledning til Hovedstrømninger i det 19. århundredes Litteratur (1871):
  1. Emigrantlitteraturen (1872)
  2. Den romantiske Skole i Tyskland (1873)
  3. Reaktionen i Frankrig (1874)
  4. Naturalismen i England (1875)
  5. Den romantiske Skole i Frankrig (1882)
  6. Det unge Tyskland (1889)
 • Forklaring og Forsvar (1872)
 • Esaias Tegnér. Et Litteraturpsykologisk Studie (1878)
 • Disraeli (1878; ty.1879).
 • Lasalle (1881; ty.1877).
1880erne
 • Mennesker og Værker (1883)
  Indhold: Goethe og Danmark ; Schack Staffeldt ; Søren Kierkegaard ; Esaias Tegnér ; Carl Snoilsky ; Berthold Auerbach ; Paul Heyse ; John Stuart Mill ; Ernest Renan ; Gustave Flaubert ; Edmond og Jules de Goncourt.
 • Berlin (1885)
 • Ludvig Holberg (1884)
 • Det moderne Gjennembruds Mænd (1883)
  Indhold: Bjørnstjerne Bjørnson ; Henrik Ibsen ; J.P. Jacobsen ; Holger Drachmann ; Edvard Brandes ; S. Schandorph ; Erik Skram.
 • Kvindernes Underkuelse (Med nyt forord, 1887)
 • Indtryk fra Polen (1888)
 • Indtryk fra Rusland (1888)
 • Essays. Danske Personligheder (1889)
  Indhold: Ludvig Holberg ; Adam Oehlenschläger ; J.L. Heiberg ; B.S. Ingemann ; H.V. Kaalund ; Hans Brøchner ; prof. Rasmus Nielsen ; J.P. Jacobsen ; Wilhelm Dinesen.
 • Fremmede Personligheder. Essays I (1889)
  Indhold: ???
 • Fremmede Personligheder. Essays II (1889)
  Indhold: Kristian Elster ; Alexander L. Kielland ; Arne Garborg ; Martin Luther ; Arthur Schopenhauer ; Friedrich Nietzsche ; Wilhelm Scherer ; Arthur Fitger ; Pol de Mont ; William Shakespeare ; George Byron ; François Villon ; Pierre Corneille ; Victor Hugo ; Emile Zola ; Donatello.
1890erne
 • Udenlandske Egne og Personligheder (1893)
 • Shakespeare (1895)
 • Julius Lange. Breve fra hans Ungdom (1898)
 • Samlede Skrifter, I-XII (1899-1902) + 6 supplementsbind (1910)
1900erne
 • Levned, I-III (1905-1908)
 • Skikkelser og Tanker, I-III (1905)
1910erne
 • Fra mange Lande og Tider (1910)
 • Fugleperspektiv (1913)
 • Wolfgang Goethe, I-II (1914-1915)
 • Francois de Voltaire, I-II (1916-1917)
 • Verdenskrigen (1916)
 • Cajus Julius Cæsar, I-II (1918)
 • Tragediens anden Del: Fredsslutningen (1919)
1920erne
 • Michel Angelo Buonarotti (1921)
 • Uimodståelig (1924)
 • Sagnet om Jesus (1925)
 • Liv og kunst (1929)
  Indhold: Bogen ; Etienne Dolet ; Shakespeare ; Byron ; Voltaire ; Thorvaldsen ; Fru Heiberg ; Clemenceau.
1930erne
 • Kulturbilleder. Studier og strejftog (1932)
  Indhold: Om latteren ; Franske bøger ; En napoleonide ; Italiensk og frememd ; Aandsliv ; Einstein ; Imperialisme ; Bismarck.
 • Et udvalg af litteratur om Georg Brandes
  • Jørgen Knudsens store 5-bind biografi:
   Georg Brandes. Frigørelsens vej 1842-77. Gyldendal, 1985. 1 bind. 468 sider.
   Skildrer de første 35 år af Georg Brandes' liv, fra opvæksten i det jødiske miljø til han - først med let pen, siden med indædt alvor - udfordrer alle samtidens hævdvundne sandheder.
   bibliotek.dk
   Georg Brandes. I modsigelsernes tegn 1877-83. Gyldendal, 2004. 1 bind. 361 sider.
   Om de seks år, Georg Brandes boede i Berlin i et frivilligt eksil.
   bibliotek.dk
   Georg Brandes. Symbolet og manden 1883-95. Gyldendal, 1994. 2 bind. 667 sider.
   Omfatter årene fra tilbagekomsten til Danmark i 1883 til udgivelsen af bogen om Shakespeare og Anne Tuteins brud med ham i 1895. Det privat-erotiske stof er overordentligt farverigt. I december 1883 oplever Georg Brandes sig som en slagen mand, i oktober 1891 bliver han hyldet af et tusindtalligt fakkeltog, og fire af Københavns ti dagblade er på hans side. Brandes' svage sider bliver grundigt belyst. Men på trods af sine latterlige forfængelighed, ynkelige forurettelse og irriterende selvhøjtidelighed er han - uden piedestal - helten i bogen.
   bibliotek.dk
   Georg Brandes. Magt og afmagt 1896-1914. Gyldendal, 1998. 2 bind. 621 sider.
   Om den Georg Brandes der fylder 60 og 70 år og flygter fra al hyldest, den Brandes der bliver professor og får kommandørkors, og som også indgår i forskellige alliancer med højrekræfter, den Brandes som bittert må erkende, at hans livsprojekt - at vække danskerne til selvvirksomhed - er aldeles urealistisk.
   bibliotek.dk
   Georg Brandes. Uovervindelig taber 1914-27. Gyldendal, 2004. 2 bind. 721 sider
   Skildrer de sidste år fra 1914 - hvor Første Verdenskrig ryster fremskridtstroen i sin grundvold - frem til Brandes' død i 1927.
   bibliotek.dk
  • Georg Brandes og Europa. Forelæsninger fra 1. internationale Georg Brandes Konference. Rredigeret af Olav Harsløf. Museum Tusculanum, 2004..
   bibliotek.dk
  • Werner Thierry: Georg Brandes. Værk og skæbne. Spektrum, 1999.
   bibliotek.dk
  • Bodil Wamberg: Lykken er en talisman. En kærlighedshistorie fra 1880'ernes København. Gad, 1995.
   Med udgangspunkt i den svenske forfatterinde Victoria Benedictssons dagbøger fremstilles forholdet til Georg Brandes med sympati for Victoria Benedictsson.
   bibliotek.dk
  • Jørgen Stender Clausen: Det nytter ikke at sende hære mod ideer. Georg Brandes kulturkritik i årene omkring 1. verdenskrig. C.A. Reitzel, 1984.
   bibliotek.dk
  • Sven Møller Kristensen: Georg Brandes. Kritikeren, liberalisten, humanisten. Gyldendal, 1980.
   bibliotek.dk
  • John Chr. Jørgensen: Den sande kunst. Studier i dansk 1800-tals realisme. Poul Møller, Hans Egede Schack, Georg Brandes, Herman Bang. Borgen, 1980.
   bibliotek.dk
  • Den politiske Georg Brandes. Redigeret af Hans Hertel og Sven Møller Kristensen. Hans Reitzel, 1973. (Litteratur og samfund).
   bibliotek.dk
  • Henning Fenger: Den unge Brandes. Miljø, venner, rejser, kriser. Gyldendal, 1957.
   bibliotek.dk
  Det moderne gennembrud
  • Det stadig moderne gennembrud. Georg Brandes og hans tid, set fra det 21. århundrede. Redigeret af Hans Hertel. Gyldendal, 2004.
   bibliotek.dk
  • Det moderne gennembrud 1870-1890. Antologi. Redaktion: Anne Mette Birkvad, Vibeke Mader, Sidsel Risted Staun. Golden Days in Copenhagen, 2002.
   bibliotek.dk
  • Det moderne gennembrud 1870-1890. Af Kasper Monrad og Peter Michael Hornung. Golden Days in Copenhagen, 2002.
   bibliotek.dk
  • Uden for murene. Fortællinger fra det moderne gennembruds København. Redaktion Klaus P. Mortensen. Gad Forlag i samarbejde med festivalen Golden Days in Copenhagen, 2002.
   bibliotek.dk
  • Henrik Christensen: Litteraturhistorisk grundbog. Af Henrik Christensen, Judith Jørgensen og John Rydahl. Nyt Nordisk Forlag, 1997-2000. 6 bind.
   Bind 3: Det moderne gennembrud 1870-1914. 1997.
   bibliotek.dk
  Kulturradikalismen
  • Poul E. Andersen: Opgør med kulturradikalismen. Forlaget Indsigt, 2004.
   bibliotek.dk
  • Carl Erik Bay: Kulturradikale kapitler. Fra Georg Brandes til Otto Gelsted. C.A. Reitzel, 2003.
   bibliotek.dk
  • Poul Vad: Kritiske tekster. Film, litteratur, kultur. Gyldendal, 2003.
   Af indholdet: Kulturradikalismen og modernitetens suppedas.
   bibliotek.dk
  • Den kulturradikale udfordring. Kulturradikalismen gennem 130 år. En antologi. Med bidrag af Klaus Rifbjerg m.fl. Spektrum, 1999.
   bibliotek.dk
  Links relateret til Georg Brandes


  Til Georg Brandes' hovedside Til toppen

  Publiceret 28. september 2005. Opdateret 1. november 2012. © by Iben Holk og Per Hofman Hansen.
  Georg Brandes-portrættet er produceret med støtte fra Augustinus Fonden.