Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Jens Baggesen

Himmelstormer

9. Gengangeren - 10. Immanuel
Af IBEN HOLK

 1. Opturen
 2. Spilleren
 3. Rokoko
 4. Alperne
 5. Sophie von Haller
 6. Venus Urania
 1. Nedturen
 2. Sophie Ørsted
 3. Gengangeren Du er på denne side
 4. Immanuel
 5. Litteratur og links


Gengangeren
Jens Baggesen lader sig ikke så let vippe af pinden. Han er en forvandlingskugle, der kommer igen. Allerede i 1807 har han udsendt sin underfundige "Giengangeren og han selv eller Baggesen over Baggesen", nedfældet under sit halve år lange ophold som logerende hos Sophie Ørsted - og hendes mand. Med vid og bid handler den om at være afdød og blive genfødt. Baggesen troede fuldt og fast på genfødslens realitet ved at iagttage sit liv. I et dagbogsnotat fra et hotelværelse i Paris skriver han hudløst overlegent om sin begyndelse på et nyt liv: "I Mangel og Kummer blev han født i den mindste By paa Jorden, den 15. februar 1764 - i Mangel og Kummer bliver han idag genfødt i den største By paa Jorden, den 15. februar 1803, efter et uroligt, ustadigt, smertefuldt 39årigt Liv, i hvilket han har bortsværmet, bortgantet, og tabt alt undtagen sin Aandskraft og sin Kærlighed til Hustru, Familie og den trofaste Ven." Det er en sådan revision, digteren - som proces - iværksætter i den pågældende bog.
    Året før har han udsendt sine "Skiemtsomme Rimbreve" (1806) - som han også skriver i ly af Sophie Ørsteds sødmefulde bevågenhed i lejligheden i Vestergade. Bogen får følgende indledning: "Uagtet Forfatteren i strængeste Forstand endnu lever, anseer han sig dog i visse Maader, som død, og betragter især nærværende Bidrag til sit Fædrelands Litteratur, som et Efterladenskab. Fiernet af Skæbnen, Gud veed for hvor lang Tid (han haaber ikke for bestandig) fra hans Hiem, udstødt af alle hans Ungdomskredse, og løsrevet fra alle de Forbindelser, hvori han som dansk Mand og Borger umiddelbar virkede, gaaer han, saa at sige, kun igien." Individuatorisk er det grove løjer, når vi ser bort fra det studentikose i faconen. Men selve iscenesættelsen er benhård alvor. Jens Baggesen er en overlever. Og spøger med det.
    Indsigten i forholdet mellem elskov, død og genfødsel genoptager han i det store eposfragment "Thora" (1814-17), der sammen med det tilsvarende eposfragment "Oceania" (1808) kunne fortjene en genudgivelse i én bog. Karen Blixen vendte ofte tilbage til "Thora", som hun fandt underfundigt fascinerende og et af de sjældne skrin i dansk digtning. Sine egne fortællinger henlagde hun alle til 1800-tallet, fordi hun fra sin egen tilværelse var fortrolig med romantikkens og romantismens tankeformer. Elskovsdriften, der optræder som bevidstheds- og øjendrift, deler den kropsløse Blixen mærkeligt nok med Baggesen. Plus det labyrintiske, fantastiske og mytiske.
    Tilbage i Brolæggerstræde kaster Baggesen sig ud i en litterær fejde med Oehlenschläger, der resulterer i, at en gruppe studenter vender sig fjendtligt imod ham og ligefrem kaster sten ind ad hans vinduer. Fanny rører ikke en mine. Små oaser finder han dog stadig i disse års ørken. Hos generalkrigskommissæren på Antvortskov forelsker han sig både i dennes hustru og datter. Der bliver til en cyklus af smukke digte til 'Nanna'. Han forelsker sig i Frederikke Balle og Frederikke von Lützow. Liflige oaser, der får blodet til at løbe rundt i kroppen og ordene til at danse på papiret. Lad andre blot spotte ham for hans elskovstrang, for -

De kom igen, de glade Dage,
Min Rolighed, min Fryd kom sødt igen.
Jeg Kærlighedens Perle har tilbage -
Gud! Lad mig aldrig miste d e n! -

Fanny Baggesen skrev han aldrig digte til. Men nu lysner det for hende. I 1820 bryder de op fra det sorte hul for at genoptage beboelsen af deres idylliske landsted i Marly le Roi. Her venter der dem et sørgeligt syn. De allieredes tropper har brugt stedet til indkvartering, og det henligger nærmest som ruin. Mens reparationer foretages, bor de et år på et lille hotel i Rue St. Anne i Paris. Året efter dør Fanny. Det samme gør sønnen Paul, som Jens Baggesen elskede så højt.
 
Immanuel
L.L. Albertsens Immanuel. En bog om Jens Baggesen
Leif Ludwig Albertsens Immanuel. En bog om Jens Baggesen. (1991).
"Mit Livs Roman mangler i det hele taget fra begyndelsen intet andet end en større, værdigere, mere interessant Helt end jeg arme Stymper er..." Sådan skriver Jens Baggesen muntert selverkendende i et brev omkring 1800. At han betragter sit liv som en roman, bevidner den operation, han foretager af fiktiv art midt i 90erne, hvor han åbenbart finder, at hans gode danske navn trænger til et internationalt lift og derfor indsætter filosoffen Immanuel Kants fornavn som sit mellemnavn. Fra nu af hedder han altså Jens Immanuel Baggesen.
Immanuel Kant
Immanuel Kant på tysk frimærke i 1974 i 250-året for hans fødsel.
    At digteren kunne få sig selv til at manipulere med sit navn og dermed sin identitet, kan ikke komme bag på nogen. Tilføjelsen indfører han egenhændigt i kirkebogen i Korsør, hvor han ved samme lejlighed besøger sin gamle mor. Hende har vi ikke hørt så meget om, men han har kontakt med hende hele livet, ligesom mere sporadisk med sine søskende, som han kunne parkere sine børn hos.
    Efter hustruens og sønnens død i 1822 tager Baggesen i det følgende år ophold i Bern, hvor den nu gråhårede og tresårige forelsker sig ungdommeligt i den tyve år yngre professorfrue Julie Wysz. Til hendes ære digter han i sin livsaften med andagt et af sine smukkeste digte "Alpen-Maj" om elskovens morgenrøde. Han tager på improviserede bjergrejser alene og står igen i sit elskede Alpetempel ved Thunersøen. Vemodigheden ved at gense de steder, hvor han vandrede ved Sophies side, virker lægende på det syge hjerte og nedtrykte sind. I 1825 tager han afsked med sin nu 83-årige svigermor og begiver sig på den tunge rejse mod Danmark.
    Han ledsages af sine sønner, Carl, der er provst i Bern, og August, der opholder sig i Kiel som premierløjtnant, til Tyskland, hvor han legemligt og sjæleligt nedbrudt opsøger forskellige kursteder - Teplitz, Karlsbad, Marienbad - for at finde lindring for sine lidelser. Et halvt år senere er han hjælpeløst elendig og forladt nået til Dresden, hvor August iler sin dødssyge far i møde. Gensynet er forfærdeligt. Hvad der møder ham er et genfærd med stift stirrende øjne, et endnu levende skelet. Baggesen er kun opfyldt af en eneste tanke, at nå Danmark, inden døden indhenter ham.
    Men allerede i Hamborg overvinder sygdommen ham, og han indlægges på frimurerhospitalet, hvor den gamle Adam dør den 3. oktober 1826. Pastor Carl Baggesen, der holder en stærk og bevæget tale ved kisten, forsøgte at nå frem til sin fars dødsleje, men ankom en dag for sent. Efter Jens Baggesens ønske begraves han i Kiel, hvor han hviler ved Sophie von Hallers side.


Til Litteratur og links

Til toppen
Tilbage til Jens Baggesens hovedsideDenne side er publiceret på internettet 15. december 2002. Opdateret 4. oktober 2004.
Copyright 2002 by Iben Holk og Per Hofman Hansen.