Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Epoke og ismer - Oversigt


 Romantik (Epoker og ismer, 1)
 • Nyskabelse og tradition
 • Tradition og pendul
 • Romantikken
 • Romantik og Sort Romantik
 • Kaos og Kosmos
 • Kunstbegæret
 • Guldalderen
 • Nyromantik
 Romantisme (Epoker og ismer, 2
 1. Romantismen
 2. Idealismens 8 ord
 3. Jegets dannelse
 4. Den totalitære
 5. Realismens æstetik
 6. Teksthistorie 1824
 7. Synsvinklen 1870
 8. Periodisering
 Naturalisme (Epoker og ismer, 3.1)
 • Idé og realitet
 • Det moderne gennembrud
 • Naturalisme
 • Naturalisme og poesi
 • Kosmosbevidstheden
 Epoker og ismer, 3.2
 • Nora
 • Naturalisme og program
 Symbolisme (Epoker og ismer, 4)  Mytisme (Epoker og ismer, 5)
 • Den store generation
 • Det folkelige gennembrud
 • Fin de siècle
 • Lysbringere
 • Livskilden
 • Mytisme
 • Mytisme +
 Om symbolismen (Focus på litteraturhistorier)
 • Keld Zeruneith
 • Poul Vad
 • Spurvesol
 • Fra runer til graffiti
 • Litteraturhåndbogen
 • Århundredskiftet 1896-1918
 • 1890'erne
 • I Guds navn

Til forsiden

Opdateret 1. januar 2016.
Copyright 1997-2003 by Per Hofman Hansen og Iben Holk.