Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Jens Baggesen

Labyrinten (1792-93)

10. Litteratur og links
Ved IBEN HOLK og PER HOFMAN HANSEN

 1. Den florissante tid
 2. Frigørelse
 3. Genren
 4. Labyrint og rejse
 5. Labyrint og erkendelse
 1. Labyrint og sprog
 2. Bestigningen af en katedral
 3. Parthenaïs
 4. Værker
 5. Litteratur og links Du er på denne side


Udgaver af Labyrinten
 • Labyrinten eller Reise giennem Tydskland, Schweitz og Frankerig. Med efterskrift af Torben Brostrøm. Gyldendal, 1986. (Gyldendals klassikere).
  bibliotek.dk
 • Labyrinten. Efterskrift af Leif Ludwig Albertsen. Illustreret af Arne Ungermann. Lademann, 1976. (Store fortællere).
  bibliotek.dk
 • Den komplette tekst til Labyrinten er tilgængelig dels i faksimile og dels som fuldtekst elektronisk dokument fra ADL - Arkiv for Dansk Litteratur, Det kongelige Bibliotek.
Litteratur om Labyrinten
 • Svend Skriver: Oprørets æstetik. Om Jens Baggenens Labyrinten. Forlaget Spring, 2006. 148 sider.
  bibliotek.dk
 • Henrik Blicher: Rejsen i en nøddeskal. Om Jens Baggesens Labyrinten.Dansk Selskab for Romantikstudier, 2002. 19 sider. (Skriftrække (Litteraturkritik & Romantikstudier), nr. 30).
  bibliotek.dk
 • Torben Brostrøm: Efterskrift. I: Jens Baggesen: Labyrinten eller Reise giennem Tydskland, Schweitz og Frankerig. Gyldendal, 1986. (Gyldendals klassikere).
  bibliotek.dk
 • Torben Brostrøm: Labyrint og arabesk. Gyldendal, 1967.
  Heri side 9-38: Den labyrintiske rejse, Labyrintens gåde og En homerisk udflugt i sjælen.
  bibliotek.dk
 • Leif Ludwig Albertsen: Efterskrift. I: Labyrinten. Illustreret af Arne Ungermann. Lademann, 1976. (Store fortællere).
  bibliotek.dk
 • Ole Egeberg: Labyrinter, latter & andre kunster. Et essay om tekster af Jens Baggesen, H.C. Andersen og Per Højholt. Forlaget Modtryk, 1997. Om Jens Baggesens "Labyrinten", H.C. Andersens "Billedbog uden Billeder" samt Per Højholts tre digte "& Ewald", "& Blicher" og "& Baggesen".
  bibliotek.dk
 • Mere lys! Indblik i oplysningstiden i dansk litteratur og kultur. Redaktion Mads Julius Elf & Lasse Horne Kjældgaard. Spring, 2002.
  Heri bl.a.: Oplysningstiden - før og nu. Af Mads Julius Elf & Lasse Horne Kjældgaard. Marianne Stidsen: Med og uden paryk. Jens Baggesens forfatterskab i formalistisk belysning. Jette Lundbo Levy: Kvinden i labyrinten. Baggesen og erotismen.
  bibliotek.dk
 • Niels Klim 1789. Med billeder af Abildgaard. Udgivet af L.L. Albertsen og Bent W. Dahlstrøm, 1972. (Baggeseniana, bind 3).
  bibliotek.dk
 • Klaus P. Mortensen: Himmelstormerne. En linje i dansk naturdigtning. Gyldendal, 1993.
  Om Labyrinten i særdeleshed i afsnittet "Jeg'ets natur" s. 119-148.
  bibliotek.dk
 • Jette Lundbo Levy: Rejsen til Europa. Side 83-89 i: Litteratur-historier. Perspektiver på dansk teksthistorie 1700-1970. Redigeret af Jette Lundbo Levy, Klaus P. Mortensen og Erik A. Nielsen. Danmarks Radio, 1994.
  bibliotek.dk
 • Mogens Davidsen: Et svimmelmonument. I: Læsninger i dansk Litteratur 1200-1820. Odense Universitetsforlag, 2001. Bind 1, s. 262-279.
  bibliotek.dk
 • Peter Johannes Erichsen og Knud Michelsen: Gensyn med Labyrinten. I: Bogens verden. Årg. 66, nr. 2 (1984), s. 112-119; årg. 66, nr. 9/10 (1984), s. 528-535; årg. 67, nr. 1 (1985), s. 8-15 og årg. 68, nr. 5 (1986), s. 250-253.
  Fem beretninger ad rejseruten fra Kiel til Pyrmont i Jens Baggesens Labyrinten.
 • Martin H. Brunsgaard: Fortsættelse følger - om Jens Baggesens Labyrinthen. I: Bogens Verden, årg. 84, nr. 5, okt. 2002, s. 26-31.
  De mange genudgivelser af Labyrinthen har sløret værkets oprindelige billede.
Litteratur om Jens Baggesen i øvrigt


Til toppen
Tilbage til Jens Baggesens hovedsideDenne side er publiceret på internettet 15. december 2002. Opdateret 26. december 2006.
© Iben Holk og Per Hofman Hansen.