Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Johan Ludvig Heiberg

Værker

Lystspilleren
Af IBEN HOLK

 1. Digterkysset
 2. Flanør og doktor
 3. I Paris og Kiel
 4. Vaudeviller
 5. Postflyveren
 6. Vendepunktet 1830
 7. Johanne Luise Heiberg
 8. Teatertorden
 1. Digteren
 2. Filosoffen
 3. Lystspilleren
 4. Tæppefald
 5. Værker Du er på denne side
 6. Litteratur og links
 7. Slægtskabet


J.L. Heiberg. Værkoversigt
 • Marionettheater (1813). Skuespil. Indholder: Don Juan, Pottemager Walther, Julespøg og Nytaarsløjer.
 • Tycho Brahes Spaadom (1813). Skuespil.
 • Psykes Indvielse (1817). Lyrisk skuespil.
 • Dristigt Voved halvt er Vundet (1817). Skuespil.
 • Poetisk Kalender (1819). Digte.
 • Nina (1820). Skuespil.
 • Formlehre der dänischen Sprache (1821). Lærebog.
 • Nordische Mythologie (1822). Lærebog.
 • Grundlinien zum Systeme der Aesthetik (1824). Filosofi.
 • Der Zufall (1824). Filosofi.
 • Nemesis (1825). Filosofi.
 • Kong Salomon og Jørgen Hattemager (1825). Vaudeville.
 • Den otte og tyvende Januar (1825). Vaudeville.
 • Aprilsnarrene (1825). Vaudeville.
 • Recensenten og Dyret (1825). Vaudeville.
 • Et Eventyr i Rosenborg Have (1825). Operette.
 • De Uadskillelige (1826). Vaudeville.
 • Kærlighed og Tab (1826). Vaudeville.
 • Amors Liv og Levned fortalt af ham selv (1827). Digte.
 • Kjøbenhavns Flyvende Post (1828-1837). Blad.
 • Elverhøi (1828). Vaudeville.
 • Suplikanten (1829). Bagatel.
 • Prinsesse Isabella (1829). Vaudeville.
 • Kjøge Huuskors (1831). Vaudeville.
 • Ledetraad ved Forelæsninger over Philosofi (1831). Lærebog.
 • Udsigt over den danske skjønne Literatur (1831). Lærebog.
 • Om Philosofiens Betydning (1833). Lærebog.
 • De danske i Paris (1833). Vaudeville.
 • Om Symbolik (1834). Afhandling.
 • Alferne (1835). Vaudeville.
 • Nei (1836). Bagatel.
 • Fata Morgana (1838). Lystspil.
 • Perseus. Journal for den speculative Idee (1837-38). Tidsskrift.
 • Syvsoverdag (1839). Lystspil.
 • Ja (1839). Bagatel.
 • Nye Digte (1840). Digte
 • Om Theater (1840). Artikler.
 • Emilies Hjertebanken (1840). Bagatel.
 • Danmark, et malerisk Atlas (1841). Digte.
 • Grethe i Sorgenfri (1841). Kongerøgelse.
 • Intelligensblade. (1842-1844). Tidsskrift i 4 bind.
 • Nøddeknækkerne (1845). Satyrspil.
 • Urania (144-1846). Astronomisk årbog i 3 bind.
 • Ulla skal paa Bal (1845). Bagatel.
 • Valgerda (1846). Lystspil.
 • Poetiske Skrifter I-VIII (1848).
 • Gadeviser (1849). Digte.
 • En Siæl efter Døden (1840; opf. 1891). Scenestykke.  
Nyere udgaver af J.L. Heibergs værker
2 x Heiberg bibliografi

 • C.J. Ballhausen: Peter Andreas & Johan Ludvig Heiberg. En annoteret bibliografi. Dansk Bibliofil-Klub og C.A. Reitzel, 2000. 175 sider.
  En udtømmende og særdeles omfattende bibliografi over de to gange Heibergs forfatterskaber.
  Indhold:
  • Første del: Peter Andreas Heiberg
   • Prosaværker, skuespil, kantater og seriøs lyrik. Konjekturer hertil.
   • Lejlighedssange og viser. Konjekturer hertil.
   • Polemiske og politiske skrifter
  • Anden del: Johan Ludvig Heiberg
   • Originale skuespil og vaudeviller
   • Lyriske og dramatiske digte. Kantater
   • Alfabetisk fortegnelse over digtene
    1. Danske digte
    2. Digte til teaterbrug
   • Oversættelser
   • Æstetiske afhandlinger, filosofiske skrifter, lærebøger
   • Udvalgte essays og forord. Litterær kritik
   • Tidsskrifter, samlede værker
   • Eftermælet, brevsamlinger og posthume udgaver
   • Kronologisk register over Johan Ludvig Heibergs arbejder


Til Litteratur og links
Tilbage til 11. Lystspilleren
Tilbage til Johan Ludvig Heibergs hovedside
Til toppen

Publiceret 23. marts 2004. Opdateret 19. januar 2005. © by Iben Holk og Per Hofman Hansen.