Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Johan Ludvig Heiberg

Litteratur og links

Lystspilleren
Af IBEN HOLK

 1. Digterkysset
 2. Flanør og doktor
 3. I Paris og Kiel
 4. Vaudeviller
 5. Postflyveren
 6. Vendepunktet 1830
 7. Johanne Luise Heiberg
 8. Teatertorden
 1. Digteren
 2. Filosoffen
 3. Lystspilleren
 4. Tæppefald
 5. Værker
 6. Litteratur og links Du er på denne side
 7. Slægtskabet


Litteratur og links
Litteratur om J.L. Heiberg
 • Morten Borup: Johan Ludvig Heiberg. Bind 1-3. 1947-1949.
  1. Barndom og Ungdom 1791-1825 (1947)
  2. Manddom 1825-1839 (1948)
  3. Senere Aar 1840-1860 (1949)
  Søg i Bibliotek.dk
 • Edvard Brandes: Et vendepunkt i dansk teaterhistorie. I: Det nittende Aarhundrede. Maanedsskrift for Literatur og Kritik, 1875, s. 74-96.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Flemming Dahl: Det Andræ-Heiberg'ske venskab. Et bidrag til københavnsk åndshistorie i det 19. hundredår. I: Historiske meddelelser om staden København og dens borgere. 3. række, bind 1, 1935, s. 269-321.
  (Om Johanne Louise Heiberg og Carl Georg Andræ (1812-1893)).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Henning Fenger: Familjen Heiberg. Peter Andreas Heiberg, Fru Gyllembourg, Johan Ludvig Heiberg og fru Heiberg. Museum Tusculanum, 1992. (Oversat efter hans "The Heibergs" (1971).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Johan Ludvig Heiberg: Fra det Heibergske hjem. Johan Ludvig og Johanne Luise Heibergs indbyrdes Brevveksling. Udgivet af Aage Friis. Schultz, 1940.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Johan Ludvig Heiberg: Breve og aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ved Morten Borup. Gyldendal, 1946-1950. Bind 1-5.
  Søg i Bibliotek.dk
 • P.L. Møller: Om J.L. Heiberg. Brudstykker af et større arbejde. I: Illustreret Tidende, 4. bind, nr. 171, 1862-63, s. 111-113.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Robert Neiiendam: Den danske Skueplads' Historie fra dens oprindelse i 1772 til 1900. (1917).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Frederik Schyberg: Dansk Teaterkritik indtil 1914. (1937).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Vibeke Schrøder: Tankens våben. Johan Ludvig Heiberg. Gyldendal, 2001.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Bodil Wamberg: Johanne Luise Heiberg. Kærlighedens stedbarn. Gad, 1987.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Niels Birger Wamberg: H.C. Andersen og Heiberg. Åndsfrænder og åndsfjender. Politiken, 1971.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Bibliotek.dk. Samlet oversigt over bøger om J.L. Heiberg:
  Søg i Bibliotek.dk

Litteratur om forfatterskabet
 • Carl S. Petersen og Vilhelm Andersen: Illustreret Dansk Litteraturhistorie. Bind 3 (1924): Vilhelm Andersen: Den danske litteratur i det nittende aarhundredes første halvdel. Heri side 411-434: Johan Ludvig Heiberg.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Vilhelm Andersen: J.L. Heiberg. I: Tider og Typer af dansk Aands Historie. Første Række: Humanisme. Anden Del: Goethe, I: Det 19. århundredes første halvdel (1915), s. 219-280.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Julius Clausen: Kulturhistoriske Studier over Heibergs Vaudeviller (1891).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Dansk Litteratur Historie. Af Oluf Friis og Uffe Andreasen. (Politiken, 1976). Bind 3: Fra Poul Møller til Søren Kierkegaard. Heri side 191-247: Den heiberske skole; J.L. Heiberg og Henrik Hertz
  Søg i Bibliotek.dk
 • Harald Høffding: Danske Filosoffer (1909).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Aage Kabell: J.L. Heiberg og Hegels Retsfilosofi. I: Danske Studier, 1944, s. 110-128.
  Søg i Bibliotek.dk
 • Torben Krogh: Heibergs Vaudeviller. Studier over Motiver og Melodier (1942).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Torben Krogh: Danske teaterbilleder fra det 19. århundrede (1932).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Kristoffer Nyrop: Nej. Et Motivs Historie (1891).
  Søg i Bibliotek.dk
 • Vibeke Schrøder: Tankens våben. Johan Ludvig Heiberg. Gyldendal, 2001.
  Søg i Bibliotek.dk
Bibliografi
 • Aage Jørgensen: J.L. Heiberg på Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi.
Epokes specialsider med tilknytning til J.L. Heiberg


Til Litteratur og links
Tilbage til 11. Lystspilleren
Tilbage til Johan Ludvig Heibergs hovedside
Til toppen

Publiceret 12. maj 2004. Opdateret 1. november 2012. © by Iben Holk og Per Hofman Hansen.