Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Poul Martin Møller

Det virkelige liv

3. Studenterne
Af IBEN HOLK

 1. Den nyskabende
 2. Opvækst
 3. Studenterne Du er på denne side
 4. Forelskelsen
 5. Kina-rejse
 6. Margrethe
 7. Det hullede hjerte
 1. Ægteskabet
 2. Professoren
 3. Filosofien
 4. Digterens finale
 5. Efterliv
 6. Værker
 7. Litteratur og links

En dansk Students Eventyr  >


Studenterne
Det København, Poul Møller ankommer til i 1812, er dybt præget af ødelæggelserne efter det engelske bombardement i 1807 og desuden af den almindelige økonomiske afmatning ved tabet af Norge. Det er fattige og usikre tider. Først i 1836 står Mallings nye universitet færdigt på Frue Plads vis-à-vis den i 1828 nyopførte domkirke, tegnet af C.F. Hansen. Poul Møllers studentertid bliver dog en blomstrende periode. Han bor på Regensen, hvilket også dengang var et privilegium. Tidens modløshed har sandsynligvis været en medvirkende årsag til det fællesskab blandt studenterne, der med denne generation tager form. En ny selvbevidsthed og fællesfølelse gør sig gældende, hvilket fører til etableringen af Studenterforeningen i 1820. Men da er teologen bogstavelig talt over alle bjerge.
    Poul Møller bliver midtpunktet i en energisk kreds af inspirerende venner, der alle senere bliver førende videnskabsmænd og forfattere. Han optræder i den flok af studenter, 'Tylvten', der forsvarer Oehlenschlæger mod Jens Baggesen i den årelange fejde. Til kredsen hører Ingemann, Hauch, Chr. Winther, Peder Hjort, J.M. Thiele, N.B. Krarup, N.C. Møhl, og Meisling anes i yderkanten. I dette miljø udfolder Poul Møller sig som det dynamiske og gemytlige centrum. Konversation er hans element. Han er velkommen overalt og kommer overalt. Men allerede her bemærkes en faretruende skygge: Han kan ikke lide at være hos sig selv, fordi hans hybel er uordentlig og uden hygge. Her kommer ingen!
    Tiden går med studier og komsammen over tevand og tobak. Da der jo hverken er radio, tv eller biografer, sørger de selv for underholdningen med uendelige disputer af især filosofisk og æstetisk art samt ture i teatret og udflugter med madkurve til skov og strand. Netop med et sådant tableau åbner fortællingen En dansk Students Eventyr. Et karakteristisk træk ved Poul Møller er, at han under diverse disputer kan blive heftig og hidsig. Han har noget med at svinge en knyttet næve i luften.
    Poul Møller tager teologisk embedseksamen i 1816, hvorefter han med et ryk forlader København. Han slår sig ned hjemme i præstegården. Sysler med oversættelser af Homer, læser, skriver digte og holder prædikener i sognets kirker. Landbefolkningen sætter pris på ham og siger 'du' til ham, hvilket er et ridderslag. Han besøger de omliggende præstegårde og herregårde, hvor han som en anden Baggesen eller Andersen deltager i konversation og selskabelighed. Og fra præstegården sender han sine venner i hovedstaden, især Ingemann, lange breve om, hvor godt han har det, og hvad der optager ham intellektuelt. Brevene, der også er studentikost forvrøvlede, giver et fint indblik i tidens livsstil og atmosfære.
    Året efter bliver han huslærer på godset Espe hos grev Moltke. Også her befinder han sig godt. De går på jagt og foretager lange udflugter til Fyn og Jylland. Men med et nyt ryk forlader han Danmark i 1819 for at rejse til Kina. Det er ikke nogen lystrejse eller et eventyrtogt for at erobre stof til sit forfatterskab eller sin forskning, som siden Johannes V. Jensen gennemførte et par gange. Grunden er en anden.
Til  4. Forelskelsen
Til  14. Litteratur og links

Til toppen
Tilbage til Poul Martin Møllers hovedside

Denne side er publiceret på internettet 20. marts 2003. Opdateret 28. marts 2006.
Copyright by Iben Holk og Per Hofman Hansen.