Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Poul Martin Møller

Det virkelige liv

9. Professoren
Af IBEN HOLK

 1. Den nyskabende
 2. Opvækst
 3. Studenterne
 4. Forelskelsen
 5. Kina-rejse
 6. Margrethe
 7. Det hullede hjerte
 1. Ægteskabet
 2. Professoren Du er på denne side
 3. Filosofien
 4. Digterens finale
 5. Efterliv
 6. Værker
 7. Litteratur og links

En dansk Students Eventyr  >


Professoren
Det unge ægtepar glæder sig overordentlig til at komme hjem til København med deres nyfødte Rasmus Kristian. Og med en ny på vej. Det bliver Frederik, opkaldt efter filosofvennen F.C. Sibbern. Den lille familie lejer sig ind i hus med stor have på det yderste Vesterbro. Havde de regnet med, at de ville blomstre op i den gamle vennekreds, tager de fejl, for den er spredt for alle vinde. Desuden har eremitlivet fuldstændig overtaget Poul Møllers personlige liv. Med sin filosofisk ekstreme opmærksomhed over for enhver form for affektation foretrækker han ikke at foretage sig nogetsomhelst. Hvilket jo blot er affektationens bagside.
    Tilsvarende er hans undervisning sammenbidt saglig, skønt han bliver en afholdt lærer med et godt ry, hvilket både Goldschmidts og Kierkegaards erindringer vidner om. Men som Goldschmidt skriver: "Jeg ventede bestandig, at han skulde tale, som han saa ud til, og som han havde digtet" (s.320). Om sommeren læser han moralfilosofi, om vinteren metafysik med henblik på sine forelæsninger. I Norge har han desuden forelæst over logik og psykologi efter Sibberns lærebøger og studieplaner. Et planlagt manuskript over emnerne til publicering bliver ikke til noget.
    Tilsvarende forbereder han sig på at tage doktorgraden over et emne hos den græske filosof Lucrets, men også denne plan bliver til intet. I stedet kaster han sig af pligt over filosofiens historie, som han fremstiller i sit fyldte auditorium i de følgende år. I lektionskataloget for vinterhalvåret 1837-38 annoncerer han en metafysisk disciplin under titlen "Ontologien eller Kategoriernes System". Forelæsningen bliver aldrig holdt. Poul Møller dør forinden. Hjemsøgt af stolthed, livslede, sorg og stilstand.
    Til det filosofiske skibbrud føjede sig det personlige. Hans hustru føder deres tredje søn, der imidlertid dør kort tid efter. Selv bliver hun ikke rigtig rask efter fødslen. Alligevel nedkommer hun året efter med den fjerde, der får navnet Rasmus Johannes. Betty Møllers tilstand bliver svagere og svagere, og hun trækker sig ind i melankoli og tungsind. Hun ønsker at komme over til barndomshjemmet på Fyn hos moderen, men bliver ikke rask nok til rejsen. Hun dør i 1834. Endnu ikke 30 år gammel.
    Poul Møller bliver tavs. Frøken Eline Bülow, der allerede længe har ført tilsyn med børnene, bliver nu deres moder. Juleaften 1836 gifter Poul Møller sig med hende i Lyngby Kirke.
Til  10. Filosofien
Til  14. Litteratur og links

Til toppen
Tilbage til Poul Martin Møllers hovedside

Denne side er publiceret på internettet 20. marts 2003. Opdateret 28. marts 2006.
Copyright by Iben Holk og Per Hofman Hansen.