Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Poul Martin Møller

Det virkelige liv

14. Litteratur og links
Af IBEN HOLK

 1. Den nyskabende
 2. Opvækst
 3. Studenterne
 4. Forelskelsen
 5. Kina-rejse
 6. Margrethe
 7. Det hullede hjerte
 1. Ægteskabet
 2. Professoren
 3. Filosofien
 4. Digterens finale
 5. Efterliv
 6. Værker
 7. Litteratur og links Du er på denne side

En dansk Students Eventyr  >


Litteratur og links
Biografi
 • Vilh. Andersen: Poul Møller. Hans Liv og Skrifter efter trykte og utrykte kilder. (1894; 3.udgave. 1944).
  bibliotek.dk
 • Johs. Brøndum-Nielsen: Litterærhistoriske epistler. Gyldendal, 1960.
  Om Ludvig Bødtcher, Poul Martin Møller og Viggo Stuckenberg.
  bibliotek.dk
 • Aage Jørgensen: Poul Martin Møller. - i: Bøgens fædreland og andre guldalderstudier. Redaktion: Aage Jørgensen. Århus, CUK, 1999, s. 163-179.
  bibliotek.dk
 • Poul Møller og hans Familie i Breve. Ved Morten Borup. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. C.A. Reitzel, 1976. Bind 1-3.
  bibliotek.dk
 • F.C. Olsen: Poul Møllers Levnet. i: Efterladte Skrifter. Ny udgave. Bind 1 (Reitzel, 1873).
  bibliotek.dk
 • Aage Schiøttz-Christensen: Personligheden som problem hos Poul Martin Møller og hans samtid. I: Danske Studier, 1977, s. 31-44.
  bibliotek.dk
Bibliografi
 • Henrik Denman: Poul Martin Møller. En kommenteret bibliografi. Roskilde, 1986.
  Bibliografi over forfatterskabet fra 1813 til 1839, senere udgaver af PMM's værker, litteratur om forfatterskabet. Afsluttes med digtregister, skønlitterær prosa og afhandlinger samt personregister.
  bibliotek.dk
Forfatterskab
Bøger og litteraturhistorier
 • Søren Krarup: Det moderne sammenbrud 1789-1984. Gyldendal, 1984, side 13-17.
  bibliotek.dk
 • John Chr. Jørgensen: Den sande kunst. Studier i dansk 1800-tals realisme: Poul Møller, Hans Egede Schack, Georg Brandes, Herman Bang. Borgen, 1980.
  Side 23-152 om: Poul Martin Møller og den poetiske realisme (Poetisk realisme. Realismen i Poul Møllers kunstsyn. Mellemspil: En (næsten) ukendt Poul Møller-novelle fra 1837. Realismen i "En dansk Students Eventyr").
  bibliotek.dk
 • John Chr. Jørgensen: Den sande kunst og realismeprojektet
 • Uffe Andreasen: Poul Møller og romantismen. Den filosofiske idealisme i Poul Møllers senere forfatterskab. Gyldendal, 1973.
  Indhold: Filosofi, religion, kunstsyn, politik, digtning, resultat.
  bibliotek.dk
 • Oluf Friis: Poul Møller. I: Dansk Litteraturhistorie. Ny udgave (i 6 bind). Politiken, 1967. Bind 3, side 25-56.
  bibliotek.dk
 • Vilh. Andersen: Poul Møller i: Illustreret dansk Litteraturhistorie. Bind 3: Det 19. aarhundredes 1. halvdel (1934), side 345-364.
  bibliotek.dk
 • Vilh. Andersen: Poul Møller i: Tider og Typer af dansk Aands Historie. Første Række: Humanisme. Bind 3: Goethe, 1. Bog (1915), side 166-219.
  bibliotek.dk
 • Paul V. Rubow: Dansk litterær kritik i det 19. århundrede indtil 1870. 2. uændrede oplag. Munksgaard, 1970.
  bibliotek.dk
 • Harald Høffding: Danske Filosofer. Gyldendal, 1909, side 118-127.
  bibliotek.dk
Udvalg og antologier
 • Peter Thielst: 5 danske filosoffer fra det 19. århundrede. Det lille Forlag, 1998.
  Indeholder små portrætter af Henrich Steffens, Frederik Christian Sibbern, Poul Martin Møller, Søren Kierkegaard og Harald Høffding.
  bibliotek.dk
 • Poul Martin Møller: Strøtanker - og andre filosofiske tekster. Udvalg, indledning og noter ved Peter Thielst. Det lille Forlag, 1994. (Redaktion Filosofi). Indledning side 7-17.
  bibliotek.dk
 • Romantismen 1824-40. Antologi red. af Uffe Andreasen. (Periodeserien). Gyldendal, 1974. Indeholder bl.a.: Fra Recension af "Extremerne".
  bibliotek.dk
 • Børge Madsen: Udvalg og forord. I: Poul Martin Møller: Filosofiske essays og strøtanker. Gyldendal, 1965.
  bibliotek.dk
 • Georg Christensen: Udvalg og indledning. I: Poul Martin Møller: En dansk Students Eventyr og andre Arbejder. Det danske Forlag, 1958. (Danske Klassikere).
  bibliotek.dk
Artikler
 • Poul Lübcke: Det ontologiske program hos Poul Møller og Kierkegaard. I: Filosofiske Studier VI, 1983, side 127-47.
  bibliotek.dk
 • Jørgen K. Bukdahl: Poul Martin Møllers opgør med 'nihilismen'. I: Dansk Udsyn, årg. 45, 1965, side 266-90.
  bibliotek.dk
 • Gregor Malantschuk: Søren Kierkegaard og Poul M. Møller. I: Kierkegaardiana, 1959, bind 3, side 7-20.
  I afhandlingen påvises det, hvorledes Kierkegaard i 'Begrebet Angest' skabte en psykologi, der bygger på Møllers impulser og ideer.
  bibliotek.dk
  Optrykt i:
  Gregor Malantschuk: Frihed og eksistens. Studier i Søren Kierkegaards tænkning. C.A. Reitzel, 1980.
  bibliotek.dk
Epokes specialsider med tilknytning til Poul Møller En dansk Students Eventyr
Til toppen
Tilbage til Poul Martin Møllers hovedside

Denne side er publiceret på internettet 20. marts 2003. Opdateret 1. november 2012.
Copyright by Iben Holk og Per Hofman Hansen.