Epoke - danske romaner før 1900

Til Epokes forside
Epokes forside


Epoker og ismer
Romantik
Romantisme
Realisme/Idealisme
Realisme/Nyromantik
Realisme/Impressionisme
Naturalisme
Det moderne gennembrud
Symbolisme
Det sjælelige gennembrud
Mytisme
Det virkelige gennembrud

Kontakt Epoke
Poul Martin Møller

Det virkelige liv

5. Kina-rejse
Af IBEN HOLK

 1. Den nyskabende
 2. Opvækst
 3. Studenterne
 4. Forelskelsen
 5. Kina-rejse Du er på denne side
 6. Margrethe
 7. Det hullede hjerte
 1. Ægteskabet
 2. Professoren
 3. Filosofien
 4. Digterens finale
 5. Efterliv
 6. Værker
 7. Litteratur og links

En dansk Students Eventyr  >

Kort over Canton i Kina
Kina-rejse
Det er med andre ord en menneskelig ruin, der sidst på året i 1819 går om bord på "Christianshavn" med destination Kina over Kap og Batavia. Poul Møller gør denne rejse i stedet for at gå i kloster eller at begå selvmord som den litterære helt Werther. På skibet er han ansat som præst, hvor han skal forestå en prædiken om søndagen for besætningen og passagerer. Han er vellidt om bord på grund af sit ligefremme og utvungne væsen. Men det bliver unægtelig en lang sejltur. Han får læst hele Cicero og Homers Odysséen, som han begynder at oversætte. En påbegyndt dagbog indstilles efter en uge. Til gengæld begynder han at skrive aforismer - essensen af tankerækker formuleret med pointe og smæld.
    Den altid konverserende, der hidtil har haft svært ved at samle sig om nedskrivningen af alle de mundtlige improvisationer og saltomortaler, har nu intet smuthul, da der ikke er nogen vej udenom - der er kun vand til alle sider. Hvad han tager hul på med denne kinesiske odyssé, er i virkeligheden begyndelsen på det frugtbare eremitliv, der skulle tage livet af ham. Om aftenen indgår han i selskabeligheden i kahytten med skibslægen, et par handelsfolk og vekslende passagerer. Men konversationen er 'slået ind'. Han begynder at skrive for alvor. Som et surrogat for samtale.
    Måske skulle man nu forvente, at de ting, Poul Møller får fra hånden og ånden, er rene sarkofagpoesier. Det er ikke tilfældet. Nogle af de lyseste og mest humoristiske digte skriver han på denne rejse. Det klassiske poem "Scener i Rosenborg Have" er forfattet ombord, hvilket er et kors for tanken, fordi det virker så 'set' og dansk nærværende. Det samme gælder digtet "Glæde over Danmark" (samme som Hjemve og Rosen blusser alt i Danas Have), der rigtignok har undertitlen "Skrevet på Sydhavet", hvor mange til alle tider har troet, at det måtte være baljen mellem Langeland og Ærø. Nej, Poul Møller befinder sig i Det indiske Ocean og lytter beklemt begejstret til sin indvendige jordbund.
    Endnu mere frapperende er det, at han har haft sind til at nedfælde den vittige og underfundige "Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle af en ung Geograf" (1820). Hvabehar? De topografiske skildringer af lokale egne var en af datidens førende genrer. Alle egne skulle have en nøje og grundig beskrivelse til sidste hegnspæl og gravsten. Et nærliggende eksempel er St. St. Blichers fader, præsten Niels Blicher, der nedskrev "Topographie over Vium Præstekald" (1795), som sønnen viderefører med "Viborg Amt" (1839).
    Poul Møllers geografiske studie er imidlertid formet som en litterær parodi. Anderledes kunne det ikke være. Lægdsgården kender han ud og ind, for det er hans farfars med lo og lade og lerstampet gulv ved Købelev på Lolland. Inderst i satiren hersker der en hudløst rasende hjemvé. Men effekten af de artikulerede hjemlængsler er, at han herefter i højere grad kan åbne sig for det aktuelle her og nu. Den standsede dagbog finder derfor sin fortsættelse i "Optegnelser paa Rejsen til China" (1819-20), der legitimerer hans flugtrejse. Den 24. juni 1821 går han i land igen i København. Som en genopbygget ruin.
Litteratur om Kinarejsen
 • Digterpræst skriver i Østen "Rosen blusser alt i Danas Have". På flugt fra Danmark. For at lægge usikkerhed og kærestesorg bag sig, tager Poul Martin Møller hyre som skibspræst. Men jo længere han rejser ud, desto mere dansk bliver han. I: Fogtdals Illustreret Tidende. Guldalderen. Billeder af danskernes liv 1810-1820. Nr. 5, august 2002, s. 24-25.
  bibliotek.dk
 • Jesper Langballe: At være bevæget, I. i: Tidehverv. Januar 1998, 72. årg., nr. 1, s. 8-18.
  bibliotek.dk
  Uddrift-hjemkomst er et grundtema i dansk åndstradition - især hos guldalderens store rejsende. I Kina-fareren Poul Martin Møllers digtning og tænkning står denne dobbeltbevægelse som en analogi på den kristnes opbrud fra det jordiske fædreneland - og på hjemkomsten. Modsat den moderne, stillestående verdensåbenhed. Fortsættes i:
 • Jesper Langballe: At være bevæget, II. i: Tidehverv. Februar 1998, 72. årg., nr. 2, s. 32-39.
  Her i anden del fortsættes med Holger Drachmann og Jakob Knudsen.
 • Lone Klem: Glæde over Danmark. Om Poul Martin Møllers rejse til Kina med fregatten "Christianshavn" 1819-21. I: Guldalderens verden. 20 historier fra nær og fjern. Redigeret af Bente Scavenius. Gyldendal, 1996, s. 84-91.
  bibliotek.dk
 • Lone Klem: En litterær Kinarejse. I: Handels- og Søfartsmuseets Årbog, 1956.
  bibliotek.dk

Til  6. Margrethe
Til  14. Litteratur og links

Til toppen
Tilbage til Poul Martin Møllers hovedside

Denne side er publiceret på internettet 20. marts 2003. Opdateret 1. november 2012.
Copyright by Iben Holk og Per Hofman Hansen.